Fakultet je visokoškolska ustanova i obično član nekog univerziteta. Predstavlja posebnu školsku ustanovu za izučavanje različitih oblasti određene naučne discipline. Polaznici fakulteta se zovu studenti. Studenti na prvoj godini studija se nazivaju brucoši, a na završnoj godini apsolventi. Student na kraju svog školovanja dobija diplomu kojom se garantuje određeno zvanje u izučavanoj oblasti nauke, kao što su: diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani matematičar, diplomirani ekonomista itd. Često se fakultet u službenim dokumentima označava kao visokoškolska ustanova.

Historija

uredi

Srednjovjekovni Univerzitet u Parizu, je poslužio kao model za većinu kasnijih srednjovjekovnih univerziteta. Imao je četiri fakulteta: teološki fakultet, pravo, medicinu i fakultet umjetnosti.

U današnje vrijeme broj fakulteta unutar univerziteta je obično veći što je definisano određenim zakonskim aktima. Osnivaju se fakulteti koji se bave detaljnijim izučavanjem pomenute četiri oblasti, a također se osnivaju fakulteti koji se bave novim akademskim disciplinama koje su nastale kasnije, kao što su inžinjering i poljoprivreda.