Strategija (od grčkog στρατηγία stratēgia, „umjetnost vođe trupa; kancelarija generala, komanda, generalstvo” [1] ) je opći plan za postizanje jednog ili više dugoročnih ili ukupnih ciljeva u uslovima neizvjesnosti. U smislu "umjetnosti generala", koja je uključivala nekoliko podskupova vještina, uključujući vojne taktike, opsade, logistiku i sl, termin je ušao u upotrebu u 6. vijeku n.e u Istočno Rimsku terminologiju, a prevedena je na Zapadne narodne jezike tek u 18. vijeku. Od tada pa sve do 20. vijeka, riječ "strategija" počela je označavati "sveobuhvatan način pokušaja ostvarivanja političkih ciljeva, uključujući prijetnju ili stvarnu upotrebu sile, u dijalektici volje" u vojnom sukobu, u kojem oba protivnika imaju interakciju.[2]

Strategija je važna jer su resursi dostupni za postizanje ciljeva obično ograničeni. Strategija općenito uključuje postavljanje ciljeva i prioriteta, određivanje akcija za postizanje ciljeva i mobiliziranje resursa za izvršenje akcija.[2] Strategija opisuje kako će se završeci (ciljevi) postići sredstvima (resursima). [3] Strategija može biti namjenska ili se može pojaviti kao obrazac aktivnosti kako se organizacija prilagođava svom okruženju ili se takmiči. [2] Uključuje aktivnosti kao što su strateško planiranje i strateško razmišljanje.[4]

Komponente

uredi

Profesor Richard P. Rumelt opisao je strategiju kao vrstu rješavanja problema 2011. godine. Napisao je da dobra strategija ima temeljnu strukturu koju je nazvao jezgro. Jezgro ima tri dela: 1) Dijagnozu koja definiše ili objašnjava prirodu izazova; 2) Politika vođenja za suočavanje sa izazovom; i 3) Koherentne akcije osmišljene za sprovođenje vodećih politika.[5]

Reference

uredi

 

  1. ^ στρατηγία, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  2. ^ a b c Freedman, Lawrence (2013). Strategy. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-932515-3. Greška kod citiranja: Neispravna oznaka <ref>; naziv "LFreedman2013" definiran je nekoliko puta s različitim sadržajem
  3. ^ Simeone, Luca (3 July 2020). "Characterizing Strategic Design Processes in Relation to Definitions of Strategy from Military, Business and Management Studies". The Design Journal. 23 (4): 515–534. doi:10.1080/14606925.2020.1758472.
  4. ^ Mintzberg, Henry and, Quinn, James Brian (1996). The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Prentice Hall. ISBN 978-0-132-340304.
  5. ^ Rumelt, Richard P. (2011). Good Strategy/Bad Strategy. Crown Business. ISBN 978-0-307-88623-1.