Strateško razmišljanje

Strateško razmišljanje se definira kao mentalni ili misaoni proces koji pojedinac primjenjuje u kontekstu postizanja cilja ili skupa ciljeva u igri ili drugom poduhvatu. Kao kognitivna aktivnost, proizvodi misao.

Kada se primjenjuje u procesu organizacijskog strateškog menadžmenta, strateško razmišljanje uključuje stvaranje i primjenu jedinstvenih poslovnih uvida i prilika namijenjenih stvaranju konkurentske prednosti za firmu ili organizaciju.[1] Može se raditi pojedinačno, kao i u saradnji među ključnim ljudima koji mogu pozitivno promijeniti budućnost organizacije. Grupno strateško razmišljanje može stvoriti veću vrijednost omogućavanjem proaktivnog i kreativnog dijaloga, gdje pojedinci stječu perspektive drugih ljudi o kritičnim i složenim pitanjima. Ovo se smatra dobrom u visoko konkurentnom poslovnom okruženju koje se brzo mijenja.

Strateško razmišljanje uključuje pronalaženje i razvoj kapaciteta strateškog predviđanja za organizaciju, istraživanjem svih mogućih organizacijskih budućnosti i izazivanjem konvencionalnog razmišljanja kako bi se podstaklo donošenje odluka danas. Najnovija strateška misao sve jasnije ukazuje na zaključak da kritičko strateško pitanje nije konvencionalno "Šta?", već "Zašto?" ili "Kako?". Rad Henryja Mintzberga i drugih autora, dalje podržava zaključak; i također povlaći jasnu razliku između strateškog razmišljanja i strateškog planiranja, još jednog važnog misaonog procesa strateškog upravljanja.

Reference

uredi

 

  1. ^ "What is Strategic Thinking? by Rich Horwath" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 9. 10. 2019. Pristupljeno 10 August 2012.