Stado je naziv za veliku grupu životinja. Termin stado se koristi kada su u pitanju sisari, najčešće papkari. Za druge grupe životinja postoje različiti termini, kao npr. jato, roj, krdo i sl.

Stado ovaca

Kada se za grupu životinja kaže stado, to implicira da se sve životinje u stadu ponašaju isto ili slično, npr. kreću se u istom smjeru u isto vrijeme. Postoje i stada u kojima pojedine jedinke individualno koordiniraju cijelo stado.

Stada kod divljih životinja se stvaraju spontano dok su kod domaćih životinja većinom pod uticajem čovjeka. Stada domaćih životinja istih ili sličnih vrsta se razlikuju od divljih po odnosu među polovima i porijeklu pojedinih jedinki.

Vanjski linkovi

uredi