Divlje životinje

Naziv divlje životinje koristi se u pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, dalje od čovjeka. To ih razlikuje od pripitomljenih, takozvanih domesticiranih životinja.

Smeđi medvjed.

U ovu grupu spada i divljač, životinje koje čovjek lovi, a što je uređeno Zakonom o lovu. U svakodnevnom govoru, pojedine vrste divljih životinja nazivaju se prema srodnim vrstama koje su domesticirane. Tako se sive guske (Anser anser) nazivaju "divljim guskama", a Anas platyrynchos se naziva "divljom patkom", iako to nije jedina vrsta koju bi mogli uvrstiti u ovu grupu. Danas bi se divljim konjima mogli nazvati još samo Pševalskijevi konji, no naziv se u širem smislu koristi i za mustange, koji su, ustvari, potomci domesticiranih konja koji su se kasnije odvojili od čovjeka, i vratili se životu u prirodi.

Također pogledajte uredi