Spisak faraona

spisak na Wikimediji

U ovom popisu hronološki su navedeni makroperiodi slavne egipatske historije, od ujedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta, pa do pada pod vlast Rimskog imperija, historija starog Egipta, države koja je trajala kao nijedna prije ni poslije nje – preko 3100 godina. Tu su, nadalje, hronološki navedene sve dinastije egipatskih faraona, s (za one za koje su Egiptolozi znanstveno ustanovili) razdobljem vladavine, imenima roditelja i potomaka, imena pod kojima su rođeni, nadimaka-epiteta, imena pod kojima su nam uglavnom poznati, mjesta gdje su sahranjeni i poznatih građevina koje su (neki) dali izgraditi. Treba također napomenuti da su mnoga imena skraćena na razumljivu mjeru jer su gotovo svi faraoni uzimali nebulozno dugačka i zvučna opisna imena da time, vjerovatno, pokažu svoju moć i bliskost s bogovima. Tako je npr. puno kraljevsko ime, famoznog a u stvari historijski beznačajnog i ranoumrlog faraona Tutankhamona, glasilo:

Uobičajena predstava Faraona

"Hor Ka-nakht tut-mesut, Nebti Nefer-hepu Segereh-tawy, Sehetep-netjeru Nebu, Neb Hor Wetjes-khau Sehetep-netjeru, Nesut Bit Nebkheperure, Sa re Tutankhamun Heqaiunushema".


Preddinastijski i ranodinastijski period period: 3150. p. n. e. – 2686. p. n. e.Uredi

Dinastija '0': 3150–3050.Uredi

I Dinastija: 3050–2890.Uredi

 • Horus-Aha ili Menes
 • Djer ili Horus Get zvan Kralj Zmija ?
 • Djet
 • Den
 • Anedjib
 • Semerkhet
 • Kaa

II Dinastija: 2890–2686.Uredi

 • Hotep-sekhemwy
 • Ra-neb
 • Nynetjer
 • Sekhemib,
- poslije zvan Seth-Peribsen ("Nada svih srca")
 • Kha-sekhemwy

Staro Kraljevstvo: 2686. p. n. e. – 2181. p. n. e.Uredi

III Dinastija: 2686–2613.Uredi

 • Sa-na-khte, 2686–2668.
-"Jaki zaštitnik"
- znan i kao Nebka
 • Netjeri-khet, 2668–2649.
-epitet: Utjelovljenje boga
-znan i kao Djoser, Zoser ili Tosorthos
-sahranjen u Djoserovoj ili Stepenastoj piramidi u Saqqari izgrađenoj od arhitekta i ljekara Imhotepa, koji je kasnije proglašen bogom
 • S-ekhem-khet, 2649–2643.
-sahranjen u nedovršenoj piramidi u Saqqari
 • Kha-ba, 2643–2637.
-sahranjen u "Slojevitoj piramidi", u Zawiyet el-Aryanu (južno od Gize)
 • Huni', 2637–2613.
-sahranjen na nepoznatom mjestu, možda u Meidumu (?)

IV Dinastija: 2613–2498.Uredi

 • Snefru, 2613–2589.
-znan i kao Sneferu i Snofru
-otac: Huni
-majka: Meresankh I
-žena: Hetep-heres I
-sin: Khufu
-sahranjen na nepoznatom mjestu, moguće u "Crvenoj piramidi" u Dashuru, ili u Meidumu, ili u Seili
-znan i kao Cheops (Keops), ili Suphis I
-otac: Snefru
-majka: Hetep-heres I
-žene: Meritates, Henutsen i još dvije nepoznate kraljice
-sinovi: Djedefre, Kawab, Khafre (Kefren), Djedefhor, Banefre, Khufukaef
-kćeri: Hetep-heres II, Meresankh II, Khamerernebty I
-sahranjen u Velikoj ili Keopsovoj piramidi u Gizi
 • Djedef-re, 2566–2558.
-znan i kao Djedefra, Redjedef ili Radjedef
-otac: Khufu
-majka: nepoznata
-žene: Hetep-heres II i nepoznata kraljica
-sin: Setka
-kćer: Neferhetephes
-sahranjen u piramidi u Abu Roashu
-znan i kao Khafra, Rakhaef, Chephren (Kefren) ili Suphis II
-otac: Khufu
-majka: Henutsen
-žene: Meresankh III i Khameremebty I
-sinovi: Nekure, Menkaure (Mikeren) i drugi
-kćer: Khameremebty II
-sahranjen u Kefrenovoj piramidi u Gizi
-znan i kao Menkaura, Mycerinus, Mykerinus (Mikeren) ili Mencheres
-otac: Kha-f-re
-majka: Khameremebty I
-žene: Khameremebty II i i dvije nepoznate kraljice
-sinovi: Khuenre, Shepses-ka-f
-kćer: Khentkaus
-sahranjen u Mikerenovoj piramidi u Gizi
 • Shepses-ka-f, 2504–2500.
-otac: Men-kau-re
-majka: nepoznata
-žena: Bunefer
-kćer: Khamaat
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari

V Dinastija: 2498–2345.Uredi

 • User-ka-f, 2498–2491.
-znan i kao Weserkaf
-otac: nepoznat
--majka: Neferhotep
-žena: Kentkhaus
-sahranjen u piramidi u sjevernoj Saqqari
 • Sahu-re, 2491–2477.
-sahranjen u piramidi u Abusiru
 • Nefer-ir-ka-re, 2477–2467.
-rođen kao Kakai
-sahranjen u piramidi u Abusiru
 • Shepses-ka-re, 2467–2460.
-sahranjen vjerovatno u Abusiru
 • Nefer-ef-re, 2460–2453.
-znan i kao Raneferef
-sahranjen u piramidi u Abusiru
 • Niuser-re, 2453–2422.
-rođen kao Ini
-sahranjen u piramidi u Abusiru
 • Men-kau-hor, 2422–2414.
-rođen kao Kaiu
-sahranjen u piramidi u Dashuru
 • Djed-ka-re, 2414–2375.
-rođen kao Isesi
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
 • Unas, 2375–2345.
-znan i kao Wenas i Unis
-kćer: Iput
-sahranjen u piramidi u sjevernoj Saqqari

VI Dinastija: 2345–2181.Uredi

 • Teti, 2345–2333.
-žene: Iput, Kawit i Weret-Imtes
-sin: Pepi I
-kćer: Seshseshet (udana za Mereruka, Tetijeva vezira)
-sahranjen u piramidi u sjevernoj Saqqari
-znan i kao Pepy I, Piopi I i Phiops I
-otac: Teti
-žene: Ankhnesmeire I, Ankhnesmeire II i Weret-Imtes
-sinovi: Merenre i Pepi II
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
 • Nemty-em-sa-f Mer-en-re, 2283–2278.
-rođen kao Nemty-em-sa-f
-otac: Pepi I
-kćer: Ipwet
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
-vladar koji je vjerovatno najduže vladao u svjetskoj historiji (94 godine)
-žene: Neith, Ipwet (Mer-en-reova kćerka)
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari

Prvi međuperiod: 2181. p. n. e. – 2040. p. n. e.Uredi

VII i VIII Dinastija: 2181–2161.Uredi

 • Wadj-ka-re, period nepoznat
 • Qa-ka-re Iby, period nepoznat"
-rođen kao Ibi

IX i X Dinastija: 2160–2040.Uredi

 • Mery-ib-re Khety, period nepoznat
-rođen kao Khety
 • Mery-ka-re, period nepoznat
 • Ka-nefer-re, period nepoznat
 • Neb-kau-re Akh-toy, period nepoznat
-rođen kao Akh-toy


Srednje Kraljevstvo: 2040. p. n. e. – 1782. p. n. e.Uredi

XI Dinastija: 2134–1991.Uredi

-rođen kao Sa re Intef
-znan i kao Intef I
 • Intef Wah-ankh, 2117–2069.
-rođen kao Sa re Intef - "Son of Re Intef"
-znan i ako Intef II
 • Intef Nakjt-nebtep-nefer, 2069–2060.
-rođen kao Sa re Intef
-znan i kao Intef III
-sahranjen u Dra Abu el-Naga, Waset
-rođen kao Mentu-hotep ("Mentu je zadovoljan")
-kraljevsko ime: Neb-hetep-re ("Zadovoljan je Gospodar Ra")
-posmrtna imena: On koji je dao srce dvjema zemljama, Gospodar bijele krune, Ujedinitelj dviju zemalja
-znan i kao Mentuhotep I, ujedinitelj
-sahranjen u hramu u Deir el-Bahari, Waset
-rođen kao Mentu-hotep
-znan i kao Mentuhotep II
-sahranjen u Deir el-Bahari, Waset (?)
-rođen kao Mentu-hotep
-znan i kao Mentuhotep III

XII Dinastija: 1991–1782.Uredi

 • Amen-em-het Sehetep-ib-re, 1991–1962.
-rođen kao Amen-em-het
-znan i kao Amenemhet I i Ammenemes I
-bivši vezir Mentuhotepa III
-otac: Senusret
-majka: Nefert
-ubijen u palači
-sahranjen u piramidi u el-Lishtu
-rođen kao S-en-usret
-znan i kao Senwosret I i Sesostris I
-suregent sa Amen-em-het I 1971–1962.
-žena: Nefru i druge
-sin: Amen-em-het II
-kćer: Itekuyet
-sahranjen u piramidi u el-Lishtu
-rođen kao Amen-em-het
-znan i kao Amenemhet II
-suregent sa S-en-usret I, 1929–1926.
-sahranjen u piramidi u Dashuru
-rođen kao S-en-usret
-znan i kao Senwosret II i Sesostris II
-sahranjen u piramidi u el-Lahunu
-rođen kao S-en-usret
-znan i kao Senwosret III i Sesostris III
-sahranjen u piramidi u Dashuru
 • Amen-em-het Ny-maat-re, 1842–1797.
-rođen kao Amen-em-het
-znan i kao Amenemhet III i Ammenemes III
-sahranjen u piramidi u Hawari
 • Amen-em-het Maa-kheru-re, 1798–1786.
-rođen kao Amen-em-het
-znan i kao Amenemhet IV
 • Kraljica Sobek-nefru Sobek-ka-re, 1785–1782.
-rođena kao Sobek-nefru
-znana i kao Nefrusobk
-sahranjena u piramidi u Mazghuni, južni Dashur (?)

Drugi međuperiod: 1782. p. n. e. – 1570. p. n. e.Uredi

XIII Dinastija: 1782–1650.Uredi

 • Wegaf Khu-tawy-re, 1782–1778.
-rođen kao Wegaf
 • Ameny Intef Sankh-ib-re, (?) – cca. 1770.
-rođen kao Ameny Intef Amen-em-het
-znan i kao Ameny Intef IV i Amenemhet V
 • Hor Auy-ib-re, cca. 1760.
-rođen kao Hor
-sahranjen u Dashuru
 • Sobek-hotep Sekh-em-re Khu-tawy, cca. 1750.
-rođen kao Amen-em-het Sobek-hotep
-znan i kao Sobekhotep II i Sebekhotpe II
 • Khendjer User-ka-re, cca. 1747.
-rođen kao Khendjer
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
 • Sobek-hotep Sekh-em-re Se-wadj-tawy, cca. 1745.
-rođen kao Sobek-hotep
-znan i kao Sobekhotep III
 • Nefer-hotep Kha-sekh-em-re, 1741–1730.
-rođen kao Nefer-hotep
-znan i kao Neferhotep I i Neferhotpe I
 • Sobek-hotep Kha-nefer-re, 1730–1720.
-rođen kao Sobek-hotep
 • Ay Mer-nefer-re, cca. 1720.
-rođen kao Ay
-znan i kao Aya
 • Nefer-hotep Sekh-em-re S-ankh-tawy, godine nepoznate
-rođen kao Nefer-hotep

XIV Dinastija: 57 godina, period nepoznatUredi

 • Nehesey Aa-seh-re, period nepoznat
-rođen kao Nehesy

XV Dinastija: 1663–1555.Uredi

 • Sheshi Ma-yeb-re
-rođen kao Sheshi
 • Yakubher Mer-user-re
-rođen kao Yakubher
 • Khyan Se-user-en-re
-rođen kao Khyan
 • Apepi Auser-re
-rođen kao Apepi
-znan i kao Apepi I i Apophis I
 • Apepi Aqen-en-re
-rođen kao Apepi
-znan i kao Apepi II i Apophis II

XVI Dinastija: 1663–1555.Uredi

 • Anather
-rođen kao Heqa Kha-sut Anather
 • Yakobaam
-rođen kao Yakobaam

XVII Dinastija: 1663–1570.Uredi

 • Sobek-em-saf Sekh-em-re Shed-tawy
-rođen kao Sobek-em-sa-f
-znan i kao Sobekemsaf II i Sebekemzaf II
 • Intef Nub-kheper-re
-rođen kao Intef
-znan i kao Intef VII i Inyotef VII
 • Tao Sanakht-en-re
-rođen kao Tao
-znan i kao Taa I
 • Tao Seqen-en-re
-rođen kao Tao
-znan i kao Taa II
 • Kamose Wadj-kheper-re, 1573–1570.
-rođen kao Kamose


Novo Kraljevstvo: 1570. p. n. e. – 1070. p. n. e.Uredi

XVIII Dinastija: 1570–1293.Uredi

-rođen kao Ah-mose ("Mjesec je rođen")
-kraljevsko ime: Neb-pehty-re ("Gospodar moći je Ra")
-znan i kao Ahmose I i Ahmosis I
-otac: Seqen-en-re II
-majka: kraljica Aa-hotep (vjerovatno suregent s Ah-moseom na početku njegovog kraljevanja)
-žena: kraljica Ahmose Nefertary
-brat: Kahmose
-sin: Amenhotep I
-kćeri: princeze Ahmose (udana za Thutomosisa I) i Mutnefert (udana za Thutmosisa I)
-sahranjen u Dra Abu el-Nagau (Waset) (?)
-rođen kao Amen-hotep ("Amon je zadovoljan")
-kraljevsko ime: Djeser-ka-re ("Sveta je duša Raa")
-znan i kao Amenhotep I, Amenhotpe I i (grčki) Amenophis I
-sahranjen u Dra Abu el-Naga (Waset) (?) ili u Dolini kraljeva(Waset), grobno mjesto 39
-rođen kao Djehuty-mes ("Rođen od Totha")
-kraljevsko ime: A-kheper-ka-re ("Velika je duša Raa")
-znan i kao Tuthmosis I i Tuthmose I
-žene: priceze Ahmose i Mutnefert (kćeri Ahmosesa I)
-kćer: Hat-shep-sut (s princezom Ahmose)
-sinovi: Wadjmose, Amenmose, Thutmose II (s princezom Mutnefert)
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 20 ili 38
-rođen kao Djehuty-mes (Rođen od Totha)
-kraljevsko ime: A-kheper-en-re ("Veliko je obličje Raa")
-znan i kao Tuthmosis II i Tuthmose II
-žena: Hatshepsut
-sin: Tuthmosis III (sa Isis, djevojkom iz harema)
-kćer: Neferure (s Hatshepsut)
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 42 (?)
-rođena kao Hat-shepsut ("Najplemenitija od svih žena")
-kraljevsko ime: Maat-ka-re ("Istina je duša Raa")
-posmrtno ime: Wosret-kau
-suregent s Tuthmosisom III, 1498–1483.
-otac: Tuthmose I
-majka: Ahmose
-muž: Tuthmose II
-kćer: Neferure
-sahranjena u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 20
-rođen kao Djehuty-mes ("Rođen od Totha")
-kraljevsko ime: Men-kheper-re ("Trajan je znak Raa")
-znan i kao Tuthmose III, Thutmose III i Tuthmosis III, "Napoleon starog Egipta"
-otac: Tuthmose II
-majka: Isis
-žene: Neferure (kćer Tutmosesa II i Hatshepsut), Hatshepsut-Meryetre, Menhet, Menwi, Merti
-sin: Amenhotep II
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 34
 • Amen-hotep Heqa-iunu A-kheperu-re, 1453–1419.
-rođen kao Amen-hotep ("Amon je zadovoljan")
-epitet: Heqa-iunu ("Vladar Heliopolisa")
-kraljevsko ime: A-kheperu-re ("Veličina je znak Raa")
-znan i kao Amenhotep II, Amenhotpe II i Amenophis II
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 35
 • Djehuty-mes Men-kheperu-re, 1419–1386.
-rođen kao Djehuty-mes ("Rođen od Totha)
-kraljevsko ime: Men-kheperu-re ("Vječan je znak Raa")
znan i kao Tuthmose IV i Thutmosis IV
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 43
-rođen kao Amen-hotep ("Amon je zadovoljan")
-epitet: Hequa-waset ("Vladar Waseta")
-kraljevsko ime: Nub-maat-re ("Gospodar istine Raa")
-znan i kao Amenhotep III, Amenhotpe III i Amenophis III
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 22
-rođen kao Amen-hotep ("Amon je zadovoljan")
-uzeo ime: Akhen-aton ili Ehnaton ("Sluga Atonov")
-kraljevsko ime: Nefer-kheperu-re ("Lijep je znak Raa")
-znan i kao Amenhotep IV i (grč.) Amenophis IV
-majka: Tiy
-žene: Nefertiti, Merytaten, Kiya, Mekytaten, Ankhesenpaaten
-kćeri: Merytaten, Mekytaten, Ankhesenpaaten, Merytaten-tasherit i još dvije
-sin: (nije historijski dokazano) Tutankhamon (s Kiyom)
-sahranjen u Akhetaton (el-Amarna), kasnije premješten (?) u Dolinu kraljeva
 • Smenkh-ka-re Djeser-kheperu Ankh-kheperu-re, 1336–1334.
-rođen kao Smenkh-ka-re ("Snažna je duša Raa")
-epitet: Djeser-kheperu ("Svetost je znak")
-kraljevsko ime: Ankh-kheperu-re ("Život je znak Raa")
-znan i kao Smenkhara
-žena: Merytaten
-sahranjen u (?) Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 55
-rođen kao Tut-ankh-aton ("Živa slika Atonova")
-uzeo ime: Tut-ankh-amun ili Tut-ankh-amon ("Živa slika Amonova")
-epitet: Heqa-iunu ("Vladar Heliopolisa")
-kraljevsko ime: Neb-kheperu-re ("Gospodar znakova je Ra")
-znan i kao Kralj Tut, Tutankhamen, Tutankhamon, itd.
-otac: (?) Akhenaton (Amenhotep IV), (?) Amenhotep III, (?) Smenkhare
-majka: (?) Kiya, (?) Sitamen, (?) Meritaten
-žena: Ankhesenpaaten (kasnije ime Ankhesenamun)
-kćeri: (?) dvije
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 62
 • Ay It-netjer Kheper-kheperu-re, 1325–1321.
-rođen kao Ay
-epitet: It-Nejer ("Otac Boga)
-kraljevsko ime: Kheper-kheperu-re ("Vječnost je znak Raa")
-žene: Tiy II i Ankhesenamun
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 23
 • Hor-em-heb Mery-amun Djeser-kheperu-re Setep-en-re, 1321–1293.
-rođen kao Hor-em-heb ("I u smrti će ga slaviti")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Djeser-kheperu-re Setep-en-re ("Sveti su znaci Raa, Izabran od Raa")
-otac, majka: nepoznati
-žene: Mutnodjmet ( Nefertitina sestra) i jedna nepoznata
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 57

XIX Dinastija: 1293–1185.Uredi

-rođen kao Ra-messes ("Ra ga je oblikovao")
-kraljevsko ime: Men-pehty-re ("Vječna je snaga Raa")
-znan i kao Ramesses I ili Ramzes I
-otac: vojni zapovjednik Seti
-majka: nepoznata
-žena: Sitre
-sin: Seti I
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 16
-rođen kao Seti ("On je Sethov")
-epitet: Mery-en-ptah ("Drag Ptahu")
-kraljevsko ime: Men-maat-re ("Vječna je pravda Raova")
-znan i kao Seti I i Sethos I
-otac: Ramzes I
-majka: Sitre
-žena: Tuya
-sinovi: Ramzes II, ostali nepoznati
-kćeri: Tia i Henutmire
-dao izgraditi:
---Hipostyle dvorana u Amonovu hramu, Karnak
---Hram Setija I - Abydos
---Osireion - Abydos
---Hram Ramzesa I - Abydos
---Mrtvački hram u Gourni, Waset
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 17
-najveći, najmoćniji i najpoznatiji faraon starog Egipta, čija se vladavina podudara s vremenom Mojsija, pa se smatra da je on taj biblijski faraon
-rođen kao Ra-messes ("Ra ga je oblikovao")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-re ("Moćna je pravda Raova, Izabran od Ra")
-znan i kao Ramesses II i Ramses II
-otac: Seti I
-majka: Tuya
-glavna kraljeva žena: Nefertari Meryetmut
-sahranjena u Dolini kraljeva, grobno mjesto 66
-ostale žene:
---Istnofret
---Bint-Anath (Istnofretina kćer)
---Mery-et-amun (Nefertarina kćer)
---Nebet-tawy
---Henutmire (kraljeva sestra)
---Maat-hor-neferu-re (Prva hetitska princeza)
---nepoznata Hetitska princeza
-sinovi: Amen-hir-khop-shef, Pre-hir-wonmef, Mery-atum, Kha-em-waset, Merne-ptah i još oko 100 drugih !
-kćeri: Bint-Anath, Mery-et-amun i nepoznat broj ostalih
-najpoznatija bitka: Bitka kod Qadesha
-sahranjen u Dolini kraljeva (Waset), grobno mjesto 7
 • Mer-ne-ptah Hetep-her-maat Ba-en-re Mery-netjeru, 1212–1202.
-rođen kao Mer-ne-ptah ("Drag Ptahu")
-epitet: Hetep-her-maat ("Radost je istina")
-kraljevsko ime: Ba-en-re Mery-netjeru ("Duša Raova, Drag bogovima")
-znan i kao Merenptah
-otac. Ramses II
-majka: Istnofret
-žene: Isisnofret i Takhat
-sinovi: Seti-Merneptah (?Seti II) i Amenmesses
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 8
 • Amen-messes Heqa-waset Men-mi-re Setep-en-re, 1202–1199.
-rođen kao Amen-messes ("Oblikovao ga Amon)
-epitet: Heqa-waset ("Vladar Tebe)
-kraljevsko ime: Men-mi-re Setep-en-re ("Vječan kao Ra, Odabran od Raa)
-otac: Merneptah
-majka: Takhat
-žena: Baktwerel
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 10
-rođen kao Seti ("On je Sethov")
-epitet: Mer-en-ptah (Drag Ptahu)
-kraljevsko ime: User-kheperu-re Setep-en-re ("Moćan je znak Raov, Odabran od Ra)
-znan i kao: Seti II i Sethos II
-otac: Merneptah
-majka: nepoznata
-žene: Takhat II, Twosret i Tiaa
-sinovi: Seti-Merenptah i Ramesses-Siptah
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 15
 • Si-ptah Mer-en-ptah Akh-en-re Setep-en-re, 1193–1187.
-rođen kao Si-ptah ("Sin Ptahov")
-epitet: Mer-en-ptah (Drag Ptahu)
-kraljevsko ime: Akh-en-re Setep-en-re ("Lijep za Raa, Odabran od Raa)
-znan i kao Siptah
-otac: (?) Seti II
-majka: Tiaa
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 47
 • Kraljica Two-sret Setep-en-mut Sit-re Mery-amun, 1187–1185.
-rođena kao Two-sret ("Moćna žena)
-epitet: Setep-en-mut ("Odabrana od Mut")
-kraljevsko ime: Sit-re Mery-amun ("Kćer Raova, Draga Amonu")
-znana i kao Twore i Tausert
-prvi muž: Seti II
-sin: Seti-Merenptah
-sahranjena u Dolini kraljeva, grobno mjesto 14

XX Dinastija : 1185–1070.Uredi

 • Set-nakhte Merer-amun-re User-khau-re Setep-en-re, 1185–1182.
-rođen kao Set-nakhte ("Seth je pobjedonosan)
-epitet: Merer-amun-re ("Drag Amonu-Ra)
-kraljevsko ime: User-khau-re Setep-en-re ("Moćni su znakovi Raovi, Odabran od Ra)
-znan i kao Setnakht, Sethnakht
-otac: nepoznat
-majka: nepoznata
-žena: Tiy-merenese
-sin: Ramesses III
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 14
-rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: Heqa-iunu ("Vladar Iunua")
-kraljevsko ime: User-maat-re Mery-amun ("Moćna je pravda Ra, Drag Amonu")
-znan i kao Ramesses III, Ramses III
-otac: Setnakhte
-majka: nepoznata
-žene: Titi i Isis
-sinovi:
---Kha-em-waset
---Para-hir-en-emef
---Set-hir-khopshef
---Amen-hir-khopshef
---Ra-messes IV
---Ra-messes V
---Ra-messes VI
-kćer: Titi
-dao sagraditi: Mrtvački hram u Medinet Habuu
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 2
- rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-kraljevsko ime: Heqa-maat-re ("Vladar pravde je Ra")
-znan i kao Ramesses IV, Ramses IV
-otac: Ramses III
-majka: Titi ili Isis
-žena: Tentopet
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 2
- rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-kraljevsko ime: User-maat-re (Moćna je pravda Ra)
-znan i kao Ramesses V, Ramses V
-otac: Ramses III
-žena: Nub-khesed
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 9
- rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: Amun-hir-khopsh-ef Netjer-heqa-iunu ("Amon je njegova snaga, Bog, Vladar Iunua")
-kraljevsko ime: Neb-maat-re Mery-amun ("Gospodar pravde jeRa, Drag Amonu")
-znan i kao Ramesses VI, Ramses VI
-otac: Ramses III
-majka: Isis
-sin: Ramses VII
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 9
-rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: It-amun-netjer-heqa-iunu ("Otac Amonov, Bog, Vladar Iunua")
-kraljevsko ime: User-maat-re Mery-amun Setep-en-re ("Moćna je pravda Ra, Drag Amonu, Odabran od Ra")
-znan i kao Ramesses VII, Ramses VII
-otac: Ramses VI
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 1
-rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: Set-hir-khopsh-ef Mery-amun ("Set je njegova snaga, Drag Amonu")
-kraljevsko ime: User-maat-re Akhen-amun ("Moćna je pravda Raa, Pomoćnik Amonov")
-znan i kao Ramesses VIII, Ramses VIII
-otac: Ramses III
-sahranjen na nepoznatom mjestu
- rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: Kha-em-waset Merer-amun ("Pojavio se u Tebi, Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Nefer-kha-re Setep-en-re ("Lijepa je duša Raa, Odabran od Ra")
-znan i kao Ramesses IX, Ramses IX
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 6
- rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: Amon-hir-khopsh-ef ("Amon je njegova snaga")
-kraljevsko ime: Kheper-maat-re ("Ustrajna je pravda Raova")
-znan i kao Ramesses X, Ramses X
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 18
-rođen kao Ra-messes ("Oblikovao ga Ra")
-epitet: Kha-em-waset Merer-amun Netjer-heqa-iunu ("Pojavio se u Tebi, Drag Amonu, Bog, Vladar Iunua")
-kraljevsko ime: Men-maat-re Setep-en-ptah ("Ostaci Raove pravde, Odabran od Ptaha")
-znan i kao Ramesses XI, Ramses XI
-kćer: Henut-tawy
-sahranjen u Dolini kraljeva, grobno mjesto 4


Treći međuperiod: 1069. p. n. e. – 525. p. n. e.Uredi

Veliki svećenici iz Tebe: 1080–945.Uredi

(Razdoblje u kojem je kler, uz faraone, imao imao jednaku, a pokadkad i veću vlast)

 • Her-i-hor Si-amun Hem-netjer-tepy-en-amun, 1080–1074.
-rođen kao Her-i-hor ("Hor me štiti")
-epitet: Si-amun ("Sin Amonov")
-vladarsko ime: Hem-netjer-tepy-en-amun ("Prvi prorok Amonov")
-žena: Nodjmet
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Piankh, 1074–1070.
-rođen kao: Piankh
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Pi-nedjem Mery-amun Kha-khepere-re Setep-en-amun, 1070–1032.
-rođen kao: Pi-nedjem ("On koji pripada milostivom")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-vladarsko ime: Kha-khepere-re Setep-en-amun ("Duša Raa se javlja, Odabran od Amona")
-znan i kao Pinudjem I
-žene: Henut-tawy I i Maat-ka-re
-sahranjen u Deir el-Bahari, mumija u niši 320
 • Masaherta, 1054–1046.
-rođen kao Masaherta
-znan i kao Masaharta
-sahranjen u Deir el-Bahari, mumija u niši 320
 • Men-kheper-re Hem-netjer-tepy-en-amun, 1045–992.
-rođen kao Men-kheper-re - ("Trajan je znak Ra")
-vladarsko ime: Hem-netjer-tepy-en-amun ("Prvi prorok Amonov")
-znan i kao Men-kheper-ra
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Smendes II, 992–990.
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Pi-nedjem Kha-kheper-re Setep-en-amun, 990–969.
-rođen kao: Pi-nedjem ("On koji pripada milostivom")
-vladarsko ime: Kha-khepere-re Setep-en-amun ("Duša Raa se javlja, Odabran od Amona")
-znan i kao Pinudjem II
-žena: Henut-tawy II
-sahranjen u Deir el-Bahari, mumija u niši 320
 • Psusennes III, 969–945.
-sahranjen na nepoznatom mjestu

XXI Dinastija: 1069–945.Uredi

-rođen kao Nes-baneb-djed ("On je od ovna, Gospodar Mendesa")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime Hedj-kheper-re Setep-en-re ("Sjajan je znak Raov, Odabran od Ra")
-znan i kao Smendes I
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Amen-em-nisu Nefer-ka-re, 1043–1039.
-rođen kao Amen-em-nisu ("Amon je kralj")
-kraljevsko ime: Nefer-ka-re ("Lijepa je duša Raa")
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Pa-seba-kha-en-niut Mery-amun A-kheper-re Setep-en-amun, 1039–991.
-rođen kao Pa-seba-kha-en-niut ("Zvijezda koja se pojavljuje nad gradom")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: A-kheper-re Setep-en-amun ("Velik je znak Raov, Odabran od Amona")
-znan i kao Psusennes I
-žena: Mut-nodj-met
-sahranjen u Tanisu
 • Amen-em-ope User-maat-re Mery-amun Setep-en-amun, 993–984.
-rođen kao Amen-em-ope ("Amon u svečanom ruhu")
-kraljevsko ime: User-maat-re Mery-amun Setep-en-amun ("Moćna je pravda Raova, Drag Amonu, Odabran od Amona")
-znan i kao Amenophthis
-sahranjen u Tanisu
 • Osorkon Aa-kheper-re Setep-en-re, 984–978.
-rođen kao Osorkon
-kraljevsko ime: Aa-kheper-re Setep-en-re ("Velika je duša Raova, Odabran od Ra")
-znan i kao Osorkon stariji i Osochor
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Si-amun Netjer-kheper-re Setep-en-amun, 978–959.
-rođen kao Si-amun ("Sin Amonov")
-kraljevsko ime: Netjer-kheper-re Setep-en-amun ("Kao bog je znak Raov, Odabran od Amona")
-znan i kao Siamon
-sahranjen na nepoznatom mjestu
 • Pa-seba-kha-en-niut Mery-amun Tut-kheperu-re, 959–945.
-rođen kao Pa-seba-kha-en-niut ("Zvijezda koja se pojavljuje nad gradom")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Tut-kheperu-re ("Slika obličja Raova")
-znan i kao Psusennes II
-sahranjen na nepoznatom mjestu

XXII Dinastija: 945–860.Uredi

(Libijsko-Bubastitska dinastija iz Tanisa)

-rođen kao Sheshonq
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime Hedj-kheper-re Setep-en-re ("Sjajan je znak Raov, Odabran od Ra")
-znan i kao Sheshonq I, Sheshonk I, Shoshenk I i Shishak (biblijski)
 • Osorkon Mery-amun Sekhem-kheper-re, 924–889.
-rođen kao Osorkon
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Sekhem-kheper-re ("Moćan je znak Raa")
-znan i kao Osorkon I
 • Sheshonq Mery-amun Heqa-kheper-re Setep-en-re, cca. 890.
-rođen kao Sheshonq
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Heqa-kheper-re Setep-en-re ("Znak vlasti Raove, Odabran od Ra")
-znan i kao Sheshonq II
 • Takelot Mery-amun User-maat-re Setep-en-re, 889–874.
-rođen kao Takelot
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-re ("Moćan je znak Raov, Odabran od Ra")
-znan i kao Takelot I i Takeloth
 • Osorkon Mery-amun User-maat-re Setep-en-amun, 874–850.
-rođen kao Osorkon
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-amun ("Moćan je znak Raov, Odabran od Amona")
-znan i kao Osorkon II
 • Harsiese Mery-amun Hedj-kheper-re Setep-en-amun, 870–860.
-rođen kao Harsiese ("Horus, Sin Isis")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Hedj-kheper-re Setep-en-amun ("Sjajan je znak Raov, Odabran od Amona")
 • Takelot Mery-amun Hedj-kheper-re Setep-en-re, 850–825.
-rođen kao Takelot
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Hedj-kheper-re Setep-en-re ("Sjajan je znak Raov, Odabran od Ra")
-znan i kao Takelot II
 • Sheshonq Mery-amun User-maat-re Setep-en-re, 825–773.
-rođen kao Sheshonq
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-re ("Moćan je znak Raov, Odabran od Ra")
-znan i kao Sheshonq III
 • Pami User-maat-re Setep-en-re, 773–767.
-rođen kao Pami ("On koji pripada Bastet")
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-re ("Moćan je znak Raov, Odabran od Ra")
-znan i kao Pimay
 • Sheshonq Aa-kheper-re, 767–730.
-rođen kao Sheshonq
-kraljevsko ime: Aa-kheper-re ("Velik je znak Raa")
-znan i kao Sheshonq V
 • Osorkon Aa-kheper-re Setep-en-amun, 730–715.
-rođen kao Osorkon
-kraljevsko ime: Aa-kheper-re Setep-en-amun ("Velik je znak Raa, Odabran od Amona")
-znan i kao Osorkon IV

XXIII Dinastija: 818–715.Uredi

(Libijska dinastija iz Leontopolisa, razdoblje anarhije)

 • Pe-di-bastet Mery-amun User-maat-re Setep-en-re, 818–793.
-rođen kao Pe-di-bastet ("Mudri iz Basteta")
-epitet: Mery-amun ("Drag Amonu")
-kraljevsko ime: Throne Name - User-maat-re Setep-en-re ("Moćna je pravda Raova, Odabran od Ra")
 • Sheshonq User-maat-re Mery-amun, 793–787.
-rođen kao Sheshonq
-kraljevsko ime: User-maat-re Mery-amun ("Moćna je pravda Raova, Drag Amonu")
-znan i kao Sheshonq IV
 • Osorkon User-maat-re Setep-en-amun, 787–759.
-rođen kao Osorkon
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-amun ("Moćna je pravda Raova, Odabran od Amona")
-znan i kao Osorkon III
 • Takelot User-maat-re, 764–757.
-rođen kao Takelot
-kraljevsko ime: User-maat-re ("Moćna je pravda Raova")
-znan i kao Takelot III
 • Rudamon User-maat-re Setep-en-amun, 757–754.
-rođen kao Rudamon
-kraljevsko ime: User-maat-re Setep-en-amun ("Moćna je pravda Raova, Odabran od Amona")
 • Iuput Mery-amun-si-bastet User-maat-re, 754–715.
-rođen kao Iuput
-epitet: Mery-amun-si-bastet ("Drag Amonu, Sin Basteta")
-kraljevsko ime: User-maat-re ("Moćna je pravda Raova")
 • Peft-jaua-bastet Nefer-ka-re (kraljevao u Herakleopolisu)
-rođen kao Peft-jaua-bastet
-kraljevsko ime: Nefer-ka-re ("Lijepa je duša Ra")
 • Nimlot (kraljevao u Hermopolisu)
-rođen kao Nimlot

XXIV Dinastija: 727–715.Uredi

(Libijska dinastija iz Saisa)

 • Tefnakht Shepses-re, 727–720.
-rođen kao Tefnakht
-kraljevsko ime: Shepses-re ("Plemenit kao Ra")
 • Bakenref Wah-ka-re, 720–715.
-rođen kao Bakenrenef
-kraljevsko ime: Wah-ka-re ("Vječna je duša Raova")
-znan i kao Bocchoris

XXV Dinastija: 747–656.Uredi

(Nubijsko – Kushitska dinastija)

 • Piankhi Men-kheper-re, 747–716.
-rođen kao Piankhi
-kraljevsko ime: Men-kheper-re ("Stalan je znak Raa")
-znan i kao Piyi
-sahranjen u el-Kurru
 • Shabaka Nefer-ka-re, 716–702.
-rođen kao Shabaka
-kraljevsko ime: Nefer-ka-re ("Lijepa je duša Raa")
-sahranjen u - el-Kurru
 • Shebitku Djed-ka-re, 702–690.
-rođen kao Shebitku
-kraljevsko ime: Djed-ka-re ("Vječna je duša Raa")
-sahranjen u Napati
 • Taharqa Nefertem-khu-re 690–664.
-rođen kao Taharqa
-kraljevsko ime: Nefertem-khu-re ("Nefertum je njegov čuvar")
-sahranjen u Nuri
 • Tanutamun Ba-ka-re, 664–656.
-rođen kao Tanutamun
-kraljevsko ime: Ba-ka-re ("Slavna je duša Raa")
-sahranjen u Nuri

XXVI Dinastija: 664–525.Uredi

 • Psamtik Wah-ib-re, 664–610.
-rođen kao Psamtik
-kraljevsko ime: Wah-ib-re ("Vječno je srce Ra")
-znan i kao Psammetichus I
 • Nekau Wah-em-ib-re, 610–595.
-rođen kao Nekau
-kraljevsko ime: Wah-em-ib-re ("Iznosi želje Raove zauvijek")
-znan i kao Necho
 • Psamtik Nefer-ib-re, 595–589.
-rođen kao Psamtik
-kraljevsko ime: Nefer-ib-re ("Lijepo je srce Ra")
-znan i kao Psammetichus II
 • Wah-ib-re Ha-a-ib-re, 589–570.
-rođen kao Wah-ib-re ("Vječno je srce Ra")
-kraljevsko ime: Ha-a-ib-re ("Vječno slavi srce Raovo")
-znan i kao Apries
 • Ah-mose Si-neit Khnem-ib-re, 570–526.
-rođen kao Ah-mose ("Mjesec je rođen")
-epitet: Si-neit ("Sin Netov")
-kraljevsko ime: Khnem-ib-re ("On koji grli srce Raovo")
-znan i kao Amasis
 • Psamtik Ankh-ka-re, 526–525.
-rođen kao Psamtik
-kraljevsko ime: Ankh-ka-re ("Ra daje duši život")
-znan i kao Psammetichus I

Kasni period: 525. p. n. e. – 332. p. n. e.Uredi

XXVII Dinastija: 525–359.Uredi

Prvi perzijski period

 • Cambyses Mesut-i-re, 525–522.
-rođen kao Cambyses
-kraljevsko ime: Mesut-i-re ("Potomak Raa")
-znan i kao Cambyses II
-sahranjen u Taakht-i-Rustamu, Iran
 • Darius Setut-re 521–486.
-rođen kao Darius
-kraljevsko ime: Setut-re ("Sličan Ra")
-sahranjen u Naqsh-i-Rustamu, Iran
 • Xerxes, 485–465.
-rođen kao Xerxes
 • Artaxerxes I, 465–424.
-rođen kao Artaxerxes
 • Darius II, 423–405.
-rođen kao Darius
 • Artaxerxes II, 405–359.
-rođen kao Artaxerxes

XXVIII Dinastija: 404–399.Uredi

 • Amyrtaeus, 404–399.

XXIX Dinastija: 399–380.Uredi

 • Nef-aa-rud Ba-en-re Mery-netjeru, 399–393.
-rođen kao Nef-aa-rud ("Veliki koji uspijeva")
-kraljevsko ime: Ba-en-re ("Duša Raa, Drag bogovima")
-znan i kao Nepherites I
-sahranjen u (?) Mendesu
 • Ha-kor Maat-ib-re 393–380.
-rođen kao Hakor
-kraljevsko ime: Maat-ib-re ("Pravda je srce Raovo")
-znan i kao Achoris

XXX Dinastija: 380–343.Uredi

 • Nakht-neb-ef Kheper-ka-re, 380–362.
-rođen kao Nakht-neb-ef ("Jak je njegov gospodar")
-kraljevsko ime: Kheper-ka-re ("Vidljiva je duša Raa")
-znan i kao Nectanebo I
 • Djed-hor Setep-en-inhur Ir-maat-en-re, 362–360.
-rođen kao Djed-hor ("Hor se čuje")
-epitet: Setp-en-inhur ("Odabran od Onurisa")
-kraljevsko ime: Ir-maat-en-re ("Iznosi želje Raove")
 • Nakht-hor-eb Mery-hathor Snedjem-ib-re Setep-en-inhur, 360–343.
-rođen kao Nakht-hor-eb ("Jak je gospodar njegov Hor")
-epitet: Mery-hathor ("Drag Hathor")
-kraljevsko ime: Snedjem-ib-re Setep-en-inhur ("Ugodan srcu Raovu, Odabran od Onurisa")
-znan i kao Nectanebo II

XXXI Dinastija: 343–332.Uredi

Drugi Perzijski period

 • Artaxerxes III, 343–338.
-rođen kao Artaxerxes
 • Arses, 338–336.
 • Darius III, 336–332.
-rođen kao Darius

Grčko-Rimski period: 332. p. n. e. – 641.Uredi

Makedonski kraljevi: 332–305.Uredi

-rođen kao Alexander, Alexandar
-kraljevsko ime Mery-amun Setep-en-re ("Drag Amonu, Odabran od Ra")
-znan i kao Alexander III, Aleksandar III Veliki (Makedonski)
-otac: Philip II
-žena: Roxane
-sahranjen u (?) Alexandriji
 • Philip Arrhidaeus Mery-amun Setep-en-re, 323–317.
-rođen kao Philip Arrhidaeus
-kraljevsko ime: Mery-amun Setep-en-re ("Drag Amonu, Odabran od Ra")
-otac: Philip II
 • Alexander Haa-ib-re Setep-en-amun, 317–305.
-rođen kao Alexander, Alexandar
-kraljevsko ime: Haa-ib-re Setep-en-amun ("Slavljeno je srce Raovo, Odabran od Amona")
-znan i kao Alexander IV
-otac: Aleksandar III Veliki Makedonski
-majka: Roxane

Ptolemejska dinastija (Ptolemeji): 305–30. p. n. e.Uredi

-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Mery-amun Setep-en-re ("Drag Amonu, Odabran od Ra")
-znan i kao Soter I, Ptolemej I i Ptolemej I Soter
 • Ptolemej User-ka-en-re Mery-amun 285–246.
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: User-ka-en-re Mery-amun ("Moćna je duša Raova, Drag Amonu")
-znan i kao Philadelphus i Ptolemej II
 • Ptolemej Iwa-en-netjerwy-senwy Sekhem-ankh-re Setep-amun, 246–222.
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Iwa-en-netjerwy-senwy Sekhem-ankh-re Setep-amun ("Baštinik dva boga, Odabran od Amona")
-znan i kao Euergetes I i Ptolemej III
 • Ptolemej Iwa-en-netjerywy-menkhwy Setep-ptah User-ka-re Sekhem-ankh-amun, 222–205.
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Iwa-en-netjerywy-menkhwy Setep-ptah User-ka-re Sekhem-ankh-amun ("Baštinik dva blagodatna boga, Odabran od Ptaha, Moćna je duša Raova i Živa slika Amonova")
-znan i kao Philopater i Ptolemej IV
 • Ptolemej Iwa-en-netjerwy-merwyitu Setep-ptah User-ka-re Sekhem-ankh-amun, 205–180.
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Iwa-en-netjerwy-merwyitu Setep-ptah User-ka-re Sekhem-ankh-amun ("Baštinik dva boga koja ljube oca, Odabran od Ptaha, Moćna je duša Raova i Živa slika Amonova")
-znan i kao Epiphanes i Ptolemej V
 • Ptolemej Iwa-en-netjerwy-per Setep-en-ptah-khepri Ir-maat-en-amun-re, 180–164.
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Iwa-en-netjerwy-per Setep-en-ptah-khepri Ir-maat-en-amun-re ("Baštinik dvije božje kuće, Odabran od Ptaha i Istina je bit Amon-Raa")
-znan i kao Philometor i Ptolemej VI
-žena: Cleopatra II
-vladao također 163–145.
 • Ptolemej VIII, 170–163.
-rođen kao Ptolemej
-znan i kao Euergetes II
-vladao također 145–116.
 • Ptolemej VII, 145.
-rođen kao Ptolemej
-znan i kao Neos Philopator
 • Ptolemej IX, 116–110.
-znan i kao Soter II
-žene:: Cleopatra IV i Cleopatra Selene
-vladao također 109–107. i opet 88–80.
 • Ptolemej X, 110–109.
-znan i kao Alexander I
-žene: Cleopatra Selene i Berenika III
-vladao također 107–88.
 • Ptolemej XI, 80.
-žena: Berenika III
-znan i kao Alexander II
 • Ptolemej Iwa-en-pa-netjer-nehem Setep-ptah Ir-maat, 80–58.
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Iwa-en-pa-netjer-nehem Setep-ptah Ir-maat ("Baštinik boga koji čuva, Odabran od Ptaha i U liku istine")
-znan i kao Neos Dionysos i Ptolemej XII
 • Kraljica Berenika IV, 58–55.
 • Ptolemej XII, (opet) 55–51.
-sinovi: Ptolemej XIII i Ptolemej XIV
-kćeri: Cleopatra VII i Arsinoe IV
-rođena kao Cleopatra
-epitet: Netjer-et Mer-it-es ("Božica i Drag joj otac"), grčki: Philopator (Koja voli oca)
-znana i kao Kleopatra i (ili) Cleopatra VII
-otac: Ptolemej XII
-braća: Ptolemej XIII i Ptolemej XIV
-sestra: Arsinoe IV
-muž: Gaj Julije Cezar
-sin - Ptolemej XV Caesarion ili Cesarion
-sahranjena u Alexandriji
-rođen kao Ptolemej
-kraljevsko ime: Iwa-panetjer-entynehem Setep-en-ptah Ir-maat-en-re Sekhem-ankh-amun ("Baštinik boga koji čuva, Odabran od Ptaha, Zastupnik vladavine Raa i Živa slika Amonova")
-znan i kao Caesarion ili Cesarion i Ptolemej XV
-otac: Gaj Julije Cezar
-majka: Cleopatra VII

Egipat postaje Rimska provincija 30. p. n. e.Uredi

 • Smrću Kleopatre, pa onda i njenog i Cezarovog sina, država ostaje bez vladarske loze, te nakon što ga je August posve osvojio, Egipat postaje dio Rimskog carstva, kao rimska provincija kojom upravlja rimski namjesnik, a u ime novih vladara - Rimskih careva.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi