Spektar (fizika)

Pojam spektar se u 17. vijeku počeo koristiti u optici i odnosio se na rang boja koji se dobije pri rasipanju bijele svjetlosti na prizmi. Kasnije je dobio značenje intenziteta ili snage zračenja kao funkcija frekvencije ili talasne dužine.

Spektar hlorofila A i B u vidljivom području

Podjela uredi

Podjela spektara se vrši na više načina:

 • Prema izvoru:
  • Atomski
  • Molekularni
  • Nuklearni
 • Prema nastanku:
  • Apsorpcioni
  • Emisioni
 • Prema obliku:
  • Kontinuirani
  • Linijski
  • Trakasti
 • Prema talasnoj dužini:
  • Radio-talsni
  • Mikrotalasni
  • Infracrveni
  • Ultraljubičasti
  • Vidljivi
  • Gama
 • Prema mehanizmu nastanka:
  • Elektronski
  • Vibracioni
  • Rotacioni
 • Prema pronalazaču:
  • Ramanov
  • Komptonov
  • Ožeov (Auger)
 • Prema metodi:
  • NMR (nuklearno-magnetna rezonansa)
  • EPR (elektronska paramagnetna rezonansa)

Također pogledajte uredi

Vanski linkovi uredi