Sidro je sprava, najčešće napravljena od metala, koje služi da čuva brod ili neko drugo plovilo, povezano za morsko dno, da ga vjetar i struje ne pomiču. Sidro je vezano za brod željeznim lancem ili užetom. U historiji se upotrebljavao probušen kamen, kamen u mreži ili kukasto drvo za "usidrenje". Danas se upotrebljavaju admiralno sidro sa dvije lopate i pomičnom motkom, zglobno sidro sa pomičnim lopatama, gljivno sidro za stalno usidrenje svjetionika, viljuža za splavarske priveze i četverokraka kotva za riječne brodove.

Admiralno sidro

Simbol sidra uredi

 

Simbol sidra na karti znak je pogodnog sidrišta, a simbol obrnutog ili prekriženog sidra ozvačava zabranu sidrenja zbog podvodnih kablova i sl. Simbol sidra na uniformama označava mornaricu. Često se upotrebljava kao motiv za tetovažu, kao i u heraldici i veksilologiji.

Vanjski linkovi uredi