Sagorijevanje

Sagorijevanje je složen fizičko-hemijski proces, pri kome se iz gorive materije oslobađa hemijski vezana toplota i to kao rezultat vezanja kisika sa gorivom materijom. Da bi došlo do gorenja istovremeno na istom mjestu moraju da se nađu materijal koji može da gori, izvor paljenja i kisik.

Sagorijevanje čvrstih materijaUredi

Ako se komad čvrstog gorivog materijala zagrijava, najprije se suši, a zatim počinje proces termičkog razlaganja uz izdvajanje isparljivih komponenti. Isparljive komponente sa vazduhom čine gorivu smjesu oko čestice čvrtog materijala i ona se pali kada se dostigne temperatura paljenja smjese. Poslije završetka procesa gorenja ostaje pepeo, koji je smjesa negorivih anorganskih materija. Proces gorenja je praćen izdvajanjem dima.

Također pogledajteUredi