Dim je veliki broj malih čestica čvrste ili tečne tvari (aerosoli) rasutih u zraku, koje su nastale nepotpunim izgaranjem tvari. Obično je nepoželjan kod goriva i požara, ali može također biti poželjan prilikom zaprašivanja pesticidima, komunikacije dimnim signalima, odbrane (dimna zavjesa) ili udisanja prilikom aktivnog pušenja, konzumacije raznih narkotičnih sredstava itd.

Dim iz vulkana

Udisanje dima je glavni razlog smrti žrtava požara u zatvorenom prostoru. Dim usmrćuje kombinacijom oštećenja nanesenih visokom temperaturom, trovanja, i nadraživanjem pluća uzrokovanim ugljik monoksidom (CO), cijanidnom kiselinom (HCN) i ostalim štetnim tvarima.

Također pogledajte uredi


  Nedovršeni članak Dim koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.