Rezonanca (fizika)

Rezonanca je u fizici pojava koja nastaje kod sistema koji prisilno oscilira kad pri određenoj frekvenciji pobude postiže maksimalnu amplitudu osciliranja. Izraženost rezonance zavisi od prigušenja, tj. omjera energije gubitaka i ukupne energije u sistemu.

Zavisnost amplitude osciliranja od frekvencije pobude i prigušenja

Pojave rezonance uočavaju se u mnogim područjima fizike: mehanici, akustici, elektrotehnici, atomskoj i nuklearnoj fizici.

Na primjer, u mehanici se rezonanca uočava kod vibriranja tijela oko njegove vlastite frekvencije vibracija. Mala i ponavljana pokretna sila proizvodi vibracije većih amplituda. Kretanje klatna primjer je pravilnog izmjenjivanja kretanja nazvanog oscilacija. Bilo da se klatno klati brzo ili sporo, prema i od, svaka puna oscilacija treba isto vrijeme. Frekvencija klaćenja zavisi samo od dužine užeta ili žice koja nosi masu koja se klati na klatnu.

Također pogledajte

uredi


  Nedovršeni članak Rezonanca (fizika) koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.