Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine

državna agencija Bosne i Hercegovine nadležna u oblasti komunikacija

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) jest državna agencija Bosne i Hercegovine nadležna u oblasti komunikacija.[1] Sjedište agencije nalazi se u Sarajevu, s uredima u Banjoj Luci i Mostaru. Trenutni direktor agencije je Draško Milinović.

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine
Državni nivoBosna i Hercegovina
Osnivanje2. mart 2001.[1]
SjedišteSarajevo
Šef agencijeDraško Milinović
Sajtrak.ba

Historija uredi

Regulatorna agencija za komunikacije osnovana je 2. marta 2001. godine. Nastala je spajanjem nadležnosti dotadašnje Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije. Državna je agencija čiji je mandat definiran Zakonom o komunikacijama Bosne i Hercegovine.

Organizaciona struktura uredi

Radom ove Agencije rukovode sljedeći organi:[2]

 • Generalni direktor i
 • Vijeće Agencije.

Trenutni generalni direktor Agencije je Predrag Kovač (od 2016). Generalni direktor rukovodi Agencijom i, u skladu sa Zakonom, odgovoran je za regulatorne funkcije, administrativne poslove i kadrovska pitanja, te uspostavljanje pravila o internim procedurama. Generalnog direktora bira Vijeće Agencije, a potvrđuje Vijeće ministara BiH. Mandat generalnog direktora traje 4 godine, a može se jednom obnoviti. Prema članu 40. Zakona o komunikacijama BiH, generalni direktor ne može biti zvaničnik sa zakonodavnim ili izvršnim ovlaštenjima na bilo kojem nivou vlasti, ili član organa političke stranke. Generalni direktor podnosi izvještaje Vijeću Agencije.

Vijeće Agencije ima sedam članova koje imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na period od 4 godine, sa mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja.

Osnovne organizacione jedinice Agencije su Kabinet generalnog direktora, sektori i odjeljenja.

Sektori uredi

Sektori, kao osnovne organizacione jedinice, osnivaju se unutar područja rada Agencije, kako slijedi:[3]

Područje za telekomunikacije:

 • Sektor za licenciranje u telekomunikacijama
 • Sektor za interkonekciju i regulaciju tržišta

Područje za emitovanje:

 • Sektor za programske sadržaje i prigovore
 • Sektor za koordinaciju, saradnju i audiovizuelne usluge

Područje za radiokomunikacije:

 • Sektor za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
 • Sektor za radio-monitoring i kontrolu

Područje za pravne, finansijske i opšte poslove:

 • Sektor za pravne poslove
 • Sektor za finansijsko–računovodstvene i opšte poslove

Područje za strategiju i planiranje:

 • Sektor za strateško planiranje
 • Sektor za analitiku i koordinaciju

Samostalni sektori:

 • Sektor za dozvole i naknade
 • Sektor za odnose s javnošću
 • Sektor za informacione tehnologije
 • Regionalni sektor Banja Luka
 • Regionalni sektor Mostar

Reference uredi

 1. ^ a b "RAK - O nama". www.rak.ba. Pristupljeno 15. 3. 2018.
 2. ^ "Struktura RAK-a". www.rak.ba. Pristupljeno 15. 3. 2018.
 3. ^ "Regulatorna agencija za komunikacije BiH". www.rak.ba. Pristupljeno 18. 4. 2022.

Vanjski linkovi uredi