Raster u vektor

Raster-u-vektor softver i hardver tehnologija za pretvaranje rasterske grafike u vektorsku grafiku se najčešće koristi u CAD i GIS sistemima. Na primjer: Crteži koji postoje samo u fizičkoj formi (nacrti, skice itd.) mogu biti pretvoreni u CAD datoteke koristeći "Paper-to-CAD" postupak pretvaranja.

Slika u JPEG formatu
Slika vektorizirana sa AutoTrace u Delineate GUI

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi