Računarski program

Računarski program, softverski program ili jednostavno program (eng. Computer program; software program, program) jeste spisak naredbi napisan u nekom programskom jeziku namijenjen za određenu računarsku platformu. Računarski programi napisani u nekom programskom jeziku su razumljivi čovjeku, ali te naredbe ne razumije i računar, zbog toga se kod računarskog programa pomoću kompajlera mora prevesti u binarni kod da bi ga računar razumio i uopće izvršavao.

Primjer računarskog programa (izvorni kod)

uredi
Adresa Oznaka Naredba Binarni kod [1]
.begin
.org 2048
a_start .equ 3000
2048 ld [length],&r1 11000010 00000000 00101000 00101100
2052 ld [address],%r2 11000100 00000000 00101000 00110000
2056 addcc %r3,%r0,%r3 10000110 10001000 11000000 00000000
2060 loop: addcc %r1,%r1,%r0 10000000 10001000 01000000 00000001
2064 be done 00000010 10000000 00000000 00000110
2068 addcc %r1,-4,%r1 10000010 10000000 01111111 11111100
2072 addcc %r1,%r2,%r4 10001000 10000000 01000000 00000010
2076 ld %r4,%r5 11001010 00000001 00000000 00000000
2080 ba loop 00010000 10111111 11111111 11111011
2084 addcc %r3,%r5,%r3 10000110 10000000 11000000 00000101
2088 done: jmpl %r15+4,%r0 10000001 11000011 11100000 00000100
2092 length: 20 00000000 00000000 00000000 00010100
2096 address: a_start 00000000 00000000 00001011 10111000
.org a_start
3000 a: 25 00000000 00000000 00000000 00011001
3004 -10 11111111 11111111 11111111 11110110
3008 33 00000000 00000000 00000000 00100001
3012 -5 11111111 11111111 11111111 11111011
3016 7 00000000 00000000 00000000 00000111
.end

Najpoznatiji primjer je poznati Hello world program, koji pokazuje osnovne naredbe nekog programskog jezika.

Također pogledajte

uredi