Rača je grad i sjedište istoimene općine u Srbiji.

Historija uredi

Rača se kao posebna administrativna oblast - nahija, prvi put spominje u drugom turskom popisu iz 1489-1491. godine pod nazivom Radca. Poslije Svištovskog mira 1791. godine i u doba Prvog i Drugog srpskog ustanka račansko područje ulazi u okvir oslobođene srpske zemlje, koja je zbog lične slobode, povoljnih prirodnih uslova i relativno slabe naseljenosti postala veoma privlačna za stanovnike neoslobođonih srpskih krajeva pa i okolnih zbježišta. Naseljavanje se vršilo slobodnim zauzimanjem zemlje i u tom periodu su formirana sva naselja na današnjim lokacijama.

Razvoj uredi

Zahvaljujući povoljnom ekonomsko-geografskom i saobraćajnom položaju, Rača se po oslobađanju od Turaka razvila u administrativno-upravno, ekonomsko, kulturno-prosvjetno i zdravstveno središte. Godine 1818. formirana je lepenička knežina sa sjedištem u Rači, a novom administrativnom podjelom na okruge, srezove i opštine 1835. godine, Rača postaje sjedište lepeničkog sreza kragujevačkog okruga. Lepenički srez je tada imao 27 općina i 60 sela. Prvo Sresko načelstvo bilo je smješteno u zgradi "Turski konak" u Rači.

Rača je tada bila najznačajnije mjesto u Lepenici poslije Kragujevca.