Pukovnik je visoki oficirski čin u OS BIH. Čin pukovnika odgovara starješinama jedinica veličine puka ili brigade. U Američkoj vojsci odgovara činu colonel. U Armiji RBiH, kao i u JNA, su postojala tri visoka oficirska čina: major, pukovnik i general sa različitim stepenima. U ratnoj mornarici odgovara činu kapetana bojnog broda.[1] Po NATO kodifikaciji se označava kao OF-4.

Oznaka čina pukovnik u OS BIH

Također pogledajte uredi


Reference uredi

  1. ^ Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 479.