Brigada je u mnogim vojnim snagama najveća taktička jedinica kopnene vojske. Čine je 3-6 bataljona (rjeđe 2 puka ili pukovnije. Brigadom obučno komandira oficir u činu brigadira ili brigadnog generala. Zavisno od vojne organizacije zemalja koje ih imaju, veličina ove formacije je oko 3000 do 7000 vojnika i starješina.[1]

Standardni NATO-v APP-6A simbol za pješadijsku brigadu.

Bridada djeluje samostalno ili u okviru taktičkih operacija divizije ili korpusa.

Brigade se formiraju i u policijskim snagama mnogih zamalja]], kao i u izvođenju različitih radnih i humanitarnih akcija. Poznste su i u strukturi organizacije nekih dobrovoljnih sivilnih organizacija (skautskih/izviđačkih udruženja, vatrogasaca i sl.).

Partizanske brigade uredi

Partizanska brigada je tipska manevarska partizanska formacija primarno predviđena za ofanzivna dejstva protiv agresorskih snaga na privremeno okupiranoj teritoriji, u sudjejstvu sa svojim frontom i u uvjetim isključivo partizanskog načina izvođena vojnih operacija.

Partizanska brigada je bila taktička združena jedinica, s drugom istorijskom tradicijom. U NOR-u je bilo 253 brigade u kojima je bilo preko 500 hiljada partizana. Kao borbena formacija postojala je i u drugim partizanskim i gerilskim ratovima 20. stoljeća[2]

Formacijski astav, naoružanje i oprema partizanskih brigada prilagođavani su partizanskom obliku oružane borbe, koja je podrazumijevala akcije u svim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uvjetima. Imale su znatnu "vatrenu moć", i fleksibilne manevarske sposobnosti, kao i mogućnost da u području dejstva koristi podršku teritorijalnih oružanih i neoružanih jedinica i organizacija i raznih oblika općenarodnog pokreta otpora agresoru. Zahvaljujući tome i podršci naroda iz kojeg je iznikla brigada je izvršavati sve zadatke u oružanoj borbi na svakom terenu.

Partizanske brigade su bile jezgra u formiranju većih operativnih združenih formacija, kao što je divizija i/ili korpus.[3]

Reference uredi

  1. ^ Čišić A. (1974): Vojna enciklopedija. Redakcija vojne enciklopedije, Beograd.
  2. ^ http://znaci.net/00003/591.htm Kleut P.: Partizanska taktika.
  3. ^ http://znaci.net/00003/591.htm Kleut P: Partizanska taktika.

Također pogledajte uredi