Psihijatrijski centar Utica

Psihijatrijski centar Utica
Zvanični naziv: Utica Psychiatric Center
Država Sjedinjene Američke Države
Država: Njujork
Okrug: Oneida
Osnovan: 1838
Adresa: 1213 Court Street
13502 Utica, New York
Sajt: http://www.rootsweb.com/
~asylums/utica_ny/

Psihijatrijski centar Utica (en. Utica Psychiatric Center), poznat kao i Državna bolnica Utica(en. Utica State Hospital), otvoren 1843., je bila prva njujorška državna ustanova za liječenje mentalnih bolesti i jedna od prvih u SAD-u. Originalno se zvala Njujorško državno utočište za ludake u Utica-i(en. New York State Lunatic Asylum at Utica). Zgradu u stilu ,,Greek revival" stilu (ako neko zna tačan bosanski prevod) je projektovao kapetan William Clarke. Novac je obezbijeđen donacijama građana Utica-e i države.

Prvi diretor Utočišta je bio Dr Amariah Brigham. Dr Brigham je bio jedan od osnivača Američkog psihijatrijskog društva. Jedan od ranih zagovornika liječenja mentalnih bolesti (do tada su bolesnici zatvarani), Dr Brigham je vjerovao da će njegovim bolesnicima pomoći rad na farmi. Ovaj metod liječenja se pokazao tako uspješnim da je koncept zadržan do danas na Koledžu Utica. U Utočištu je osnovao izdavačku kuću gdje je štampao American Journal of Insanity (kasnije poznat kao American Psychiatric Journal).

Utočište je danas prazno ali se druge moderne zgrade koriste za liječenje. 1989. je proglašeno spomenikom kulture (en. National Historic Landmark).