PowerPC je RISC mikroprocesor arhitektura stvorena 1991. godine u kooperaciji Apple (računarstvo), IBM i Motorola poznata sa nadimkom AIM. Prvobitno namjenjena isključivo osobnim računarima, PowerPC CPU-jevi su postali jako popularni u embeded i visoko-operativnim procesorima. PowerPC je bio osnova AIM-ovih PReP i Zajedničke Hardver Okosnice Platforme (engleski: Common Hardware Reference Platform) strategija u 1990-tim, ali je ova arhitekture našla najviše uspjeha u tržištu za Apple-ov Macintosh osobni računar u periodu od 1994. do 2006.

IBM PowerPC 601 Microprocessor

PowerPC je većinom baziran na IBM-ovoj starijoj POWER arhitekturi, zbog čega je zadržao veliki nivo kompatibilnosti sa tim sistemima. Tako je npr. moguće instalirati iste operativne sisteme i programe na obje platforme, ako se vodi računa u pripremi.


Nedovršeni članak PowerPC koji govori o hardveru treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.