Površinski gradijent

U vektorskom kalkulusu, površinski gradijent je vektorski diferencijalni operator koji je sličan konvencionalnom gradijentu. Razlika je u tome da se površinski gradijent računa duž povšine.

Za površ u skalarnom polju , površinski gradijent je definisan i označen kao [1]

gdje je jedinica normale na površinu. Ispitivanje definicije pokazuje da je površinski gradijent ustvari (konvencionalni) gradijent sa komponenetom normalnom na uklonjenu (oduzetu) površinu, stoga je ovaj gradijent tangenta na površinu.

ReferenceUredi