Privredna društva svoj rezultat poslovanja iskazuju kao dobit ili gubitak.

Cilj njihovog poslovanja jeste ostvarenje dobiti. Ta dobit podliježe obavezi plaćanja poreza na dobit.

Poreski obveznici ovog poreza su:

  1. privredna društva
  2. banke i druge finansijske institucije
  3. društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica
  4. zadruge i zadružne organizacije
  5. ustanove koje prodajom proizvoda i usluga na tržištu ostvaruju dobit.

Dobit privrednog društva se obračunava po principu - Pozitivna razlika prihoda nad rashodima.

Obračunava se u bilansu uspjeha, kao dijelu finansijskog izvještaja.