Pirogrožđana kiselina

Pirogrožđana kiselina ili piruvinska kiselina (CH3COCOOH) je ketonska organska kiselina, najjednostavnija od alfa-ketokiselina. Karboksilni (COO) anion piruvinske kiseline, njene Brensted-Laurijeve konjugirane baze: CH3COCOO, poznat je kao piruvat, koji predstavlja centralni međustupanj i raskrsnica nekoliko metaboličkih puteva.

Pirogrožđana kiselina
Općenito
Hemijski spojPirogrožđana kiselina
Druga imenaα-ketopropionska kiselina; acetilforminska kiselina; pikoracemska kiselina; Pyr
Molekularna formulaC3H4O3
CAS registarski broj127-17-3
SMILESO=C(C(=O)O)C
Osobine1
Molarna masa88,06 g/mol
Gustoća1,250 g/cm3
Tačka topljenja11.8
Tačka ključanja165
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.
3D struktura pirogrožđane kiseline

Pirogrožđana kiselina može nastaati iz glukoze, u procesu glikolize i konvertirati nazad u ugljikohidrate (kao što je glukoza) putem glukoneogeneze ili u masne kiseline preko acetil-KoA. Također se može koristiti za formiranje aminokiseline alanina i konvertirati u etanol.

Piruvinska kiselina snabdijeva energijom žive ćelije u ciklusu limunske kiseline (Krebsovog ciklusa), u prisustvu kisika, tj. aerobnom ćelijskom disanju), a alternativno se u mliječnu kiselinu u odsustvu kisika (fermentacija).[1][2]

Reference

uredi
  1. ^ Hunter G. K. (2000): Vital Forces. The discovery of the molecular basis of life. Academic Press, London 2000, ISBN 0-12-361811-8.
  2. ^ Nelson D. L., Cox M. M. (2013): Lehninger Principles of Biochemistry. W. H. Freeman and Co., ISBN 978-1-4641-0962-1.

Vanjsi linkovi

uredi