PETRONAS, je skraćenica za Petroliam Nasional Berhad, malezijsku kompaniju za proizvodnju nafte i prirodnog gasa, koja je osnovana 17. augusta, 1974.

Petronas, logo

U potpunosti sa njom upravlja vlada Malezije, i korporacija je nadležna za sve naftne i plinske resurse u državi. Povjerena joj je odgovornost razvoja i dodavanja vrijednosti tim resursima.

Petronas je, po ocjeni Fortune Global-a, jedna od 500 najvećih korporacija na svijetu.

Prihod u 2010. je bio skoro 80 milijardi američkih dolara. Fortune pozicionira Petronas na 95. mjesto njavećih svjetskih kompanija, u 2008., kao i na 80. mjesto, 2009. Fortune također proglašava Petronas kao 13. najprofitabilniju kompaniju u svijetu, i jednu od najprofitabilnijih u Aziji.