Perikle

Perikle je bio pripadnik atinskog plemstva (aristokratije), ali je ostao poznat po svom zalaganju za atinski narod (demos). Bio je dobro obrazovan, izvrstan govornik, a podršku naroda dobio je zbog promjena koje je proveo. U vrijeme njegovog upravljanja državnim poslovima od 461. do 429. godine p.n.e., atinska demokratija dosegla je vrhunac. Perikle je uveo dnevnice za obavljanje državnih poslova i učešće u radu narodne skupštine. Siromašnijim građanima je omogućio pristup u upravu i sudstvo. Funkcioneri su se birali ždrijebom. Periklo je svu vlast predao narodnoj skupštini koju su činili svi slobodni Atinjani stariji od 18 godina. Skupština je odlučivala o svim državnim poslovima. Atina je postala demokratska republika. U Periklovo doba, Atina je obnovljena i sagrađene su mnoge javne zgrade, sagrađen je i najpoznatiji hram na Akropolisu, zvao se Partenon. U Atinu su dolazili mnogi filozofi, umjetnici i naučnici. Tako je Atina doživjela svoj procvat i zauzela vodeći položaj među grčkim polisima. Perikle je umro prvih godina Peloponeskog rata od kuge koja je harala Atinom. Neposredno pred smrt je izjavio kako je ponosan što za vrijeme svog djelovanja nije zavio u crninu nijednog Atinjanina.

Također pogledajteUredi