Parametarski operator

U logici i matematici, parametarski operator sa parametrom u parametarskom skupu je indeksirana porodica operatora sa indeksom u skupu indeksa .

Također pogledajte Uredi