PCC (Presidents’ Conference Committee) streetcar je dizajn tramvaja koji je nastao u SAD oko 1930, kao rezultat rada istoimenog komiteta koji je okupljao proizvođače i najveće operatere tramvaja u SAD. Proizvodio se u SAD od 1936. do 1952. godine. Kompanije St. Louis Car Company i Pullman Standard su proizvele oko 5000 vozila. Zahvaljujući udobnosti i brzini, veoma brzo je postao najpopularniji tramvaj u SAD. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, postaje popularan i u Evropi. Nakon povlačenja tramvaja iz američkih gradova polovinom 20. stoljeća, mnogi rabljeni tramvaji su prodati u druge djelove svijeta. Tako je Sarajevo 1960. godine dobilo 50 vozila koja su se ranije koristila u Washigtonu, DC. Radi ovih vozila, tramvajska mreža u Sarajevu je prerađena sa bosanske uskotračne (760 mm) na standardnu (1435 mm) širinu kolosjeka.