Odašiljači i veze

Odašiljači i veze d.o.o. (OIV) je hrvatski mrežni operater na područjima radiotelevizijskog emitovanja i prijenosnih telekomunikacijskih kapaciteta.

"Odašiljači i veze", logo kompanije

Kao datum osnivanja uzima se 29. mart 1924. godine kada su se zagrebački radio-amateri udružili u Radio-klub Zagreb.

Dobijanje koncesije za digitalnu televiziju uredi

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 24. aprila 2009. godine, Vijeće HAKOM-a je donijelo odluku o izdavanju dozvole Odašiljačima i vezama d.o.o. za upravljanje mrežama digitalne televizije (MUX A i MUX B), a nakon provedenog natječaja. Od dvije dostavljene ponude na natječaj (OiV d.o.o i HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.), Vijeće je boljom ocijenilo ponudu OIV-a. Dozvola se izdaje za upotrebu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije na državnom nivou, u trajanju 10 godina.

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za upotrebu RF spektra digitalne televizije za MUX D 21. jula 2010. U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača: Odašiljači i veze d.o.o. Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj jula 2010.. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Nakon eksperimentalnog emitovanja u DVB-T2 tehnici, HAKOM je 26. oktobra 2011. OiV-u dodijelio dozvolu za upravljanje multipleksima C i E u DVB-T2 tehnici.

Frekvencije odašiljača uredi

Satelitsko emitovanje uredi

OiV je pored zemaljskog emitovanja operater dvaju satelitskih multipleksa preko satelita Eutelsat 16A na poziciji 16° istočno i satelita Amos 3 na 4° zapadno među kojima emituje programe HRT-a, RTV Slovenije te RTS-a.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi