Objekt (računarstvo)

(Preusmjereno sa Objekat (računari))

Računarski objekat (engleski: object) je konkretna reprezentacija klase u računarskom programu. Odnos klase i objekta u računarstvu je poput odnosa arhitektonskog nacrta zgrade, po kojoj graditelj (kompajler i linker), tj. izvođač radova (runtime) je u stanju da izgradi objekat te zgrade.

Primjer objekta u Java programskom jeziku:

// Deklaracija klase Osoba u datoteci Osoba.java
public class Osoba {
 /**
  * Javni konstruktor (engleski constructor) sa kojim se prave objekti ove klase.
  */
 public Osoba(String imeArg) {
  this.ime = imeArg;
 }
 .......
 private String ime;
}

Upotreba ove klase u nekoj drugoj klasi bi onda bila sljedeća:

Osoba dino = new Osoba("Dino"); // new znači da pravimo novi objekat ove klase i da sistem treba da namjeni memorijski blok za ovaj objekat
Osoba isaak = new Osoba("Isaak");

U navedenom primjeru imamo 2 objekta klase Osoba, tj. dino i isaak, gdje oba objekta od trenutka stvaranja imaju različite živote. Ukratko, računarski objekat je primjena šablona, tj. klase koji modelira neki objekat iz pravog života.

Objekt, instanca

uredi

Instanca klase opisuje stvarni činjenični objekat. Dok je klasa apstraktna predstava objekta, pri tome je instanca ili objekat konkretna reprezentacija. Da bi iz klase proizveli jedan objekat, moramo iz klase "preslikati" objekat. Objekat cemo prizvesti uz pomoć operatora new te cemo stim rezervirati memoriju u kojoj ce biti memorisana vrijednost objekta. Iz jedne klase mozemo proizvesti bezgranično mnogo objekata. Svaki objekat je jedinstven. Objekti koji budu prizvedeni iz iste klase posjeduju osobine(atribute), koji su definirani u klasi. U svakom objektu ovi atributi mogu primiti različite vrijednosti.


Primjer 2: Konto-Objekat

class Konto {
  int kontoBr;
  double kontostanje;
  void uplata (double iznos) {
    ...
  }
  
  void isplata (double iznos) {
    ...
  }

  double kontostanjePreispitati() {
    ...
  
  }
  
  public static void main (String[] args) {
    Konto konto1 = new Konto(); 
    konto1.kontoBr = 552454;
    konto1.kontostanje = 1700.0;
    Konto konto2 = new Konto();
    konto2.kontoBr = 777777;
    konto2.kontostanje = 7000.0;
  }

}

Referenc varijabla je varijabla, koja upućuje na objekt u memoriji. U ovom primjeru su konto1 i konto2 referenc varijable.

Također pogledajte

uredi