Očnjak

(Preusmjereno sa Očnjaci)

Očnjak je treći zub idući od medijalne linije u donjoj vilici. Anatomski je građen od krune zuba (Corona dentis), vrata zuba (Collum dentis) i od korjena zuba (Radix dentis). Na kruni razlikujemo 4 plohe i sječnu ivicu: Vestibularna ili labijalna, oralna ili lingvalna, aproksimalna mezijana i aproksimalna distalna.

Zubi čovjeka
Očnjak
Zubi gornje vilice
Zubi donje vilice

Osobine

uredi

Dužina zuba 25,5 mm Dužina krune 11,1 mm Širina krune 7,0 mm Labio-Lingualni preklop 7,5 mm

Facies vestibularis

uredi

U oblikuje pravougonika, ispupčen, a najveće ispupčenje je u cervikalnoj trećini. To ispupčenje je mezijalno veće, a distalno manje, što nam ukazuje da ovaj zub ima pravilan znak luka ili krivine. Od vrha sječne ivice koja je pomjerena nešto mezijalno pruža se jedan greben koji dijeli labialnu plohu na dva dijela, od kojih je mezijalni dio duži, uži i ispupčeniji i u oštrom luku prelazi na mezio aproximalnu plohu, a distalni dio je kraći, širi i uvučeniji i u zaobljenom luku prelazi u disto mezijalnu plohu. Greben na ovom zubu je slabije izražen.

Facies oralis/lingualis

uredi

Uža je od vestibularne plohe, a udubljenija je u srednjoj i incizalnoj trećini i u obliku je trougla s bazom tog trougla u predjelu sječne ivice, a vrhom u predjelu vrata zuba. Bočno od sječne ivice prema vratu zuba pružaju se dva grebena koji su slabije izraženi u odnosu na gornji očnjak i oni se spajaju u cingulum koji se nalazi nešto distalnije. Cingulum ne dozvoljava hrani da zapada pod gingivu. Od cinguluma prema sječnoj ivici pruža se treći greben koji se gubi u srednjoj trećini i dijeli lingualnu plohu na dva dijela.

Facies aproximalis medials et distalis

uredi

U obliku trougla i skoro su paralelne sa blagom divergacijom prema sječnoj ivci. Facijes aproximalis medialis je ravnija, a facijes aproximalis distalis je ispupčenija i u kontaktu sa prvim donjim predkutnjakom (Dens premolaris primus inferior)

Margo incisalis

uredi

Margo incisalis je prelomljena u dva dijela, mezijalni i distalni dio. Mezijalni dio je kraći, viši i u oštrom uglu prelazi u aproximalnu plohu dok je distalni duži, niži i u zaobljenom uglu prelazi u aproximalnu plohu što nam ukazuje da ova zub ima pravilan znak ugla.