Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.

Nominativ je gramatička forma poznata kao padež. Obično označava subjekt u rečenici.

U bosanskom jeziku nominativ je prvi padež. Odgovara na pitanje Šta? i Ko?

Glasovne promjene u nominativuUredi

Sibilarizacija
Jednina Množina
vuk vuci (vukovi)
dječak dječaci
prilog prilozi

Neke imenice u nominativu množine muškog roda imaju dugu množinu (nastavci su -ovi, -evi: vuk - vukovi, duh - duhovi), a neki imaju kratku (-i: duh - dusi, vuk - vuci), a neki i dugu i kratku što znači da mogu biti duhovi i dusi, vukovi i vuci.