Natpis Vignja Miloševića

Navodi neke od bosanskih vladara iz 14. i početka 15. vijeka

'''Kočerinska ploča''' ili Natpis Vignja Miloševića je nadgrobni spomenik Vignja Miloševića donesen s Kočerinskoga polja 1872. godine i uzidan u Župni dvor u Kočerinu, a 1927. godine, kad je izgrađen novi Župni dvor i ploča je prenesena tamo. Visina ploče je 137 centimetara, a širina nejednaka: 50 centimetara, 49 centimetra i 53 centimetra. Otkriven je 1983. godine na nekropoli Lipovac, u selu Kočerin, kod Širokog Brijega,[1][2] gdje je danas izložen u župnim prostorijama u Kočerinu.[2] Ploča sadrži 25 redova skripte, sa 9-15 znakova u svakom redu. Ima ukupno 300 znakova i predstavlja najveći poznati tekst na bosančici,[2][3] i prikazuje veliki broj ligatura.[1] Pisana je štokavskim ikavskim dijalektom, bez nazalnih samoglasnika, jednoslojnim pismom, sa očiglednim uticajem glagoljice. Izraz svetago pokazuje uticaj iz crkvenoslovenskog, ali ostatak natpisa je u svojoj morfologiji oslobođen crkvenoslovenizama.[4] Tekst govori kako je Viganj Milošević služio pet bosanskih vladara, banu Stjepanu, kralju Tvrtku, kralju Dabiši, kraljici Grubi i kralju Ostoji, a završava se porukom: имолꙋвасьненаст ꙋпаитенамеѣсмь билькаковиесте виꙉетебитикако вьсмьѣ (I molim te ne gazi me jer sam bio kao ti i bit ćeš kao ja).[1]

Natpis sa stećka Vignja Miloševića

Tekst natpisa Vignja Miloševića:[5]

Va ime o(t)ca i
sina i svetago
d(u)ha amin'. Se
leži Vign'
Milošević'
služi banu S-
tipanu i kralu T-
(vart)ku i kralu Da-
biši i kralici Grubi
i krala Ostoju i u t-
o vrime doide (i)
svadi se Ostoja
kral' s hercegom'
i z Bosn(o)m' i na Ugre
po(id)e Ostoja to v-
rime mene Vigna
doide kon'čina
i legoh' na svo-
m' plemenitom'
pod' Kočerinom'
i molu vas' nenast-
upaite na me ja s(a)m'
bil' kakovi este
vi ćete biti kako-
v' sam' ja

Također pogledajteUredi

LiteraturaUredi

  • Viganj i njegovo doba. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu obilježavanja 600. obljetnice prvog pisanog spomena imena Kočerin i srednjovjekovnog natpisa Vignja Miloševića, Gral i Odbor za obilježavanje 600. godišnjice, Kočerin-Široki Brijeg 2004.

ReferenceUredi

  1. ^ a b c Šefik Bešlagić, Leksikon stećaka. 2004
  2. ^ a b c "Hrvatska pošta Mostar". web.archive.org. 25. 4. 2012. Arhivirano s originala 25. 4. 2012. Pristupljeno 22. 11. 2022.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)
  3. ^ Šimić, Marinka (2004). "Jezik i pismo Kočerinske ploče (The Language and Script of Table from Kočerin)". Vitko: časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. III (4): 5.
  4. ^ Mateo Žagar, 2011, review of Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine.
  5. ^ "Marko Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine I". www.academia.edu. Pristupljeno 9. 2. 2017.