Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije

(Preusmjereno sa Narodni front Jugoslavije)

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) (slovenski: Socialistične zveza delovnega ljudstva Jugoslavije; makedonski: Социјалистички сојуз на работниот народ на Југославија) je bio najmasovnija društveno-politička organizacija koja je djelovala u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji.

Osnivanje

uredi

Nastao je u augustu 1945. godine pod nazivom Narodni front Jugoslavije (NOF), odnosno na temeljima Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta (JNOF), organizacije koja je za vrijeme Narodnooslobodilačke borbe okupljala sve pojedince i organizacije koji su pomagali Narodnooslobodilački pokret.

Djelovanje

uredi

Kao i sve ostale organizacije u SFR Jugoslaviji, SSRNJ je bio pod punom kontrolom i dominacijom Saveza komunista Jugoslavije. Bio je sastavljen iz šest republičkih i dvije pokrajinske organizacije: Socijalistički savez radnog naroda Bosne i Hercegovine, Socijalistički savez radnog naroda Crne Gore, Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske, Socijalistički savez radnog naroda Makedonije, Socijalistički savez radnog naroda Slovenije, Socijalistički savez radnog naroda Srbije sa Socijalističkim savezon radnog naroda Kosova i Socijalističkim savezon radnog naroda Vojvodine. Na čelu organizacije nalazila se Savezna konferencija SSRNJ.

Prestanak

uredi

S radom je prestao 1990. nakon raspada Saveza komunista i uvođenja višestranačkog sistema. Neke njene republičke organizacije su se transformirale u političke stranke socijalističke orijentacije, kao Socijalistička partija Srbije (nastala ujedinjenjem SK Srbije i SSRN Srbije), Socijalistička stranka Slovenije kao nasljednica Socijalističkog saveza radnog naroda Slovenije, Socijalistička partija Makedonije kao nasljednica Socijalističkog saveza radnog naroda Makedonije, a u SR Hrvatskoj Socijalistička stranka Hrvatske, nasljednica Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske

Također pogledajte

uredi

Literatura

uredi

Vanjski linkovi

uredi