Računarska napojna jedinica

(Preusmjereno sa Napojna jedinica)

Napojna jedinica je hardverski dio koji računaru obezbjeđuje napon i struju.

Napojna jedinica
Spaja se naMatičnu ploču preko jednog od:
  • AT napojni konektor
  • ATX napojni konektor

Periferiju preko:

  • naponskih priključaka
Poznati proizvođačiChieftec
Antec
Zalman
Ostali

Napojna jedinica obezbjeđuje da svaki dio računara dobije određenu količinu energije koja mu je potrebna, s obzirom na to da sve komponente računara ne troše istu količinu električne energije. Također, jedan od glavnih zadataka napojne jedinice je da pretvori 220 V u 3,3 V, 5 V i 12 V što je u skladu sa naponskim zahtjevima hardvera u računaru. Napojna jedinica ima sopstveno hlađenje.

Glavna karakteristika napojne jedinice je njena snaga. Električna snaga se mjeri u W (vatima) ili matematski rečeno P=U*I (napon pomnožen sa strujom). Najveći potrošači su grafička kartica, hard disk, matična ploča i optički CD/DVD uređaji.

Glavni naponski konektori su:

  • Glavni 20+4 pinski konektor, za napajanje matične ploče
  • 4+4 pinski konektor, u zavisnosti od zahtjeva CPU-a u ATX ili EPS sistemima
  • 6-pinski konektor (za jače PCI Express ili AGP grafičke kartice)
  • 4-pinski hard disk, DVD, CD konektori
  • Floppy naponski konektor
  • SATA naponski konektori (novije napojne jedinice)

Kvalitetno napajanje je u novije vrijeme neophodno, jer je upravo taj dio često povezan sa otkazivanjem većine računarskih dijelova, a najčešći uzroci za otkazivanje napojne jedince su: prašina (koja onemogući daljnje okratanje hladnjaka gdje dolazi do pregrijavanja), uticaj više sile (grom), nepravilno rukovanje korisnika itd.

Treba znati da mnogi proizvođači navode netačnu snagu svojih napojnih jedinica, puno veću nego što ona zaista jeste. Oni tu snagu dobiju mjerenjima u nerealnim uslovima i za veoma kratke intervale vremena. Tako veoma često napojne jedinice koje imaju deklarisanu snagu npr. 400W teško da mogu kontinuirano isporučiti i 200W. Kod kupovine je najbolje najprije provjeriti ko je proizvođač napajanja jer veći proizvođači su obično pouzdaniji i pravilno obilježavaju snagu svojih napajanja.