Nadreality show

Nadrealitiy show je nastavak Top Liste Nadrealista u 21. vijeku. Novu ekipu sastavio Zenit Đozić-Zena sa Elvisom J. Kurtovićem. U novom serijalu TLN se bavi poslijeratnom BiH i BiH u 21. vijeku. Vlasnici licence za Nadreality show, koji je među najgledanijim serijalima u regionu, imaju Federalna televizija (FTV) u Bosni i Hercegovini i RTL Televizija u Hrvatskoj i na B92 u Srbiji