Mjere za rudu

Ruda se u srednjovjekovnoj Bosni mjerila litrama, kablovima, tovarima, hicima i drugim težinskim mjerama. Ove mjere nisu bile standardizovane i ujednačene, već su se na različitim mjestima pojavljivale sa različitim iznosima. Dodatno su se prepoznavale prema sredini u kojoj su imale različit iznos (Pondus de Olovo, Mensura de Narenta, Mensura de Ragusa).

Litra predstavlja najmanji iznos i on se odnosio uglavnom za plemenite metale. Iznosila je oko 364 grama. Veće mjere upotrebljavale su se za druge rude i metale (bakar, željezo, olovo).

Kabao (kablić) je mjera koja se koristi u srednjem vijeku za rudu. Ruda se mjerila litrama, a veća mjera bila je kabao. Sirova ruda mjerila se kablovima (tako je pomenuto jedne prilike u Olovu). Ipak, nisu očuvani iznosi težine jednog kabla za srednji vijek. Kabao je u osmansko doba iznosio 19 oka i 135 dirhema, odnosno 24,806 kilograma.

Jedan opis kaže da je kabao tovar rude koja nose dva konja. Drugi opis, vjerovatniji po iznosu, kaže da je tovar predstavljao četiri kabla. Hica predstavlja iznos od tri tovara, odnosno 12 kablova.

Pored nabrojanih upotrebljavane su i druge težinske mjere: Milijar, kapa, oka, polovac, šihta, verkče, korpa.

Od mjera za dužinu u rudarstvu se upotrebljavaju sljedeće mjere: sežanj, lakat, komol, ped i prst.