Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (skraćeno FMRSP) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za politiku rada i socijalne zaštite u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u ulici Marka Marulića u Sarajevu, dok se na njegovom čelu trenutno nalazi Adnan Delić (NiP).

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine
DržavaEntitet
SjedišteSarajevo
Budžet456,37 miliona KM (2016) [1]
MinistarAdnan Delić (NiP)
Veb-sajtfmrsp.gov.ba

Historija

uredi

Nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) 1992. godine, osnovano je ministarstvo rada i socijalne politike Republike Bosne i Hercegovine, a za prvog ministra je imenovan Martin Raguž.[2]

Stvaranjem entiteta u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, s obzirom na ustavne nadležnosti, nadležnost nad radnom i socijalnom politikom je dodijeljena entitetima Bosne i Hercegovine, nakon čega su formirani ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske te ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.[3]

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je ministar ili ministrica rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima pravo na jednog sekretara i četiri pomoćnika. Nadležnosti ministarstva su definisani zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.[4]

U sastavu federalnog ministarstva rada i socijalne politike se nalazi služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata.

Djelokrug

uredi

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonima koje se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima socijalne politike, rada i zapošljavanja te penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prema tome, ministarstvo je nadležno za:

 • politiku rada i zapošljavanja
 • radne odnose i prava iz radnog odnosa
 • zaštitu na radu
 • penzijsko-invalidsko osiguranje
 • međunarodne konvencije u skladu sa ustavom Bosne i Hercegovine
 • ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti zapošljavanja
 • socijalnu sigurnost i solidarnost
 • zaštitu civilnih žrtava rata
 • zaštitu porodice, usvojenje i starateljstvo
 • socijalnu zaštitu

i druge poslove utvrđene zakonom iz ovih oblasti

Organizacija

uredi

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:[5]

 • Kabinet ministra
 • Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove
 • Sektor za rad i zapošljavanje
 • Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja
 • Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece
 • Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata
 • Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata
 • Jedinica za internu reviziju

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Ministarstvo za socijalnu politiku i izbjeglice FBiH
Muharem Cero SDA 23. 6. 1994. 30. 1. 1996.
Ferid Alić SDA 31. 1. 1996. 12. 12. 1998.
Sulejman Garib[6] SDA 12. 12. 1998. 12. 3. 2001
Sefer Halilović[7] BPS 12. 3. 2001. 23. 10. 2001.
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH
Radovan Vignjević[8] SDA 14. 2. 2003. 30. 3. 2007.
Perica Jelečević[9][10] HDZ 1990 30. 3. 2007. 17. 3. 2011.
Vjekoslav Čamber[11] HSP BiH 17. 3. 2011. 28. 1. 2015.
Milan Mandilović[12] DF 31. 3. 2015. 28. 10. 2015.
Vesko Drljača[12] SBB 28. 10. 2015. 28. 4. 2023.
Adnan Delić[12] NiP 28. 4. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva rada i socijalne politike". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. maj 2017. Arhivirano s originala, 21. 9. 2020. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 2. ^ Šarenkapa (22. 5. 2017). "Institucije BiH u periodu 1992-1996: Ko su bili članovi Predsjedništva, premijeri i ministri RBiH". faktor.ba. faktor.ba. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 3. ^ "Састав Владе Републике Српске изабране 18. јануара 1998. године". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 4. ^ "Ministarstvo rada i socijalne politike". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 5. ^ "Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - O ministarstvu". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 5. 2018. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 6. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 1998-2000". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 7. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2001-2003". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2008.
 8. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 9. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 10. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 11. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 8. 4. 2018.
 12. ^ a b c "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 8. 4. 2018.

Vanjski linkovi

uredi