Milion

Milion je broj koji označava hiljadu hiljada, a u dekadskom sistemu zapisuje se sa jedinicom iza koje slijedi još šest nula, dakle 1000000.

Riječ „milion“ dolazi iz italijanskog jezika. Nastala je od izvorno latinske riječi za hiljadu - mille - kojoj je dodana oznaka augmentativa, -one, što daje riječ milione. Iz italijanskog, riječ je prešla u ostale evropske jezike.

Grafički prikaz jednog miliona

U matematiciUredi

U matematici broj 1000000 se može napisati kao:

  • 1.000.000
  • 1 × 106
  • 106
  • 1 E+6