Medicinska hemija

Medicinska hemija proučava hemijske elemente i spojeve koji su važni i prisutni u izučavanju medicinskih nauka u kasnijim stadijima studija.Tiče se tema koje su važne kao baza za kasnije studiranje kao što su Medicinska biohemija, Fiziologija, Farmakologija, Patofiziologija, Imunologija, Radiologija, te niz drugih medicinskih grana.

Također pogledajte uredi