Međurežnjićka arterija

Korteksne ili korine radijalne arterije, ranije poznate kao međurežanjske arterije,[1] su bubrežni krvni sudovi koji teku pod pravim uglom sa strane lučnih arterija, gledajući prema korinoj supstanci. Ove arterije prolaze direktno prema vannjskom dijelu sržne zrake da bi došle do vlaknaste tunike, gdje završavaju u kapilarnoj mreži ovog dijela.

Međurežanjske arterije
Gray1128.png
Shema bubrežne cjevčice i njene vaskularne podrške
Detalji
LatinskiArteriae interlobulares renis,
arteriae corticales radiatae
FromLučne bubrežne arterije
ToUzlazna arteriola
Međurežanjske vene
Identifikatori
Gray'sp.1224
TAA05.8.01.057
A08.1.03.004
FMA70498
Anatomska terminologija

Ti sudovi memaju međusobnih anastomoza, već tvore arterijske krajeve.

U svom vanjskom toku imaju bočne grane, koje su uzlazne arteriole za opskrbu bubrežnih tjelašaca. Aferentne arteriole zatim ulaze u Bowmanovu čahuru i završavaju u glomerulu.

Iz svakog glomerula polazi odgovarajuća silazna arteriola, a zatim izlazi iz čahure, blizu tačke ulaska aferentne arteriole. Eferentne arteriole granaju se distalno, tako da tvore guste pleksuse (tj. kapilarne snopove) oko svojih susjednih bubrežnih tubula. Kod nefrona u bubrežnoj kori, jedna mreža kapilara, poznata kao peritubulski kapilari, okružuje cijelu bubrežnu tubulu, dok kod jukstamedulskih nefrona i peritubulski kapilari okružuju samo proksimalnu i distalnu izuvijanu tubulu. Druga mreža koja se grana od eferentne arteriole, poznate kao ravne bubrežne arteriole, okružuje nefronsku petlju (prema Friedrichu Gustavu Jakobu Henleu).

ImeUredi

  • Lote ih naziva korteksnim radijalnim arterijama, a ranije su se zvale međurežanjske ili interlobulske arterije.

[1]

  • Mescher et al načavaju ih kao "međurežanjske arterije" (ili "korteksne radijalne arterije").[2]

ReferencesUredi

  1. ^ a b Lote, Christopher J. (2012). Principles of Renal Physiology, 5th edition. Springer. str. 28.
  2. ^ Mescher, Anthony L. (2016). Junqueira's Basic Histology, 14th edition. Lange. str. 394.

Vanjski linkoviUredi

  • BU-Histology-16015loa - "Urinary System: kidney, H&E, interlobular artery and vein"