Terminologia Anatomica

Terminologia Anatomica (obično skraćeno TA) je međunarodni standard za ljudsku anatomsku terminologiju. Razvio ga je Federativni međunarodni program za anatomsku terminologiju, program Međunarodne federacije udruženja anatoma (IFAA).

Historija

uredi

Šesto izdanje prethodnog standarda, Nomina Anatomica, objavljeno je 1989. Prvo izdanje Terminologia Anatomica, koje zamjenjuje Nomina Anatomica, razvili su Federativni komitet za anatomsku terminologiju (FCAT) i Međunarodna federacija udruženja anatomista (IFAA) i objavljeno je 1998.[1] U aprilu 2011. ovo izdanje je objavljeno na internetu od strane Federativnog međunarodnog programa za anatomske terminologije (FIPAT), nasljednika FCAT-a. Prvo izdanje sadržavalo je 7635 latiničnih jedinica.[2]

Reference

uredi
  1. ^ Terminologia Anatomica: International Anatomical Terminology. New York: Thieme Medical Publishers. 1998. ISBN 0-86577-808-6.
  2. ^ Kachlik, David; Musil, Vladimir; Baca, Vaclav (septembar 2015). "Terminologia Anatomica after 17 years: Inconsistencies, mistakes and new proposals". Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger. 201: 8–16. doi:10.1016/j.aanat.2015.04.006. PMID 26094127.