Mamut (lat.: Mammuthus) je zajednički naziv za izumrle vrste slonova koji su imali duge zakrivljene kljove, odnosno gustu dlaku (u pojedinim vrstama). Tokom diluvijalnog perioda nastanjivali su sjeverne dijelove svijeta - Evropu, Aziju i Sjevernu Ameriku.

Iako se pridjev "mamutski" koristi za neuobičajenu veličinu, mamuti nisu bili bitno veći od modernih slonova.

Smatra se da su evoluirali od azijskih slonova prije 4,8 miliona godina. Izumrli su prije otprilike 10.000 godina, dok su tragovi endemske patuljaste vrste u Kaliforniji zabilježeni prije 2.000 godina.

O razlozima izumiranja mamuta ne postoji naučni konsenzus. Neki ga smatraju posljedicom klimatskih promjena, dok drugi navode istrebljenje od strane čovjeka.