Magnetni tok

(Preusmjereno sa Magnetni fluks)

Magnetni fluks ili magnetni tok je fizikalna veličina koja se može opisati kao broj silnica magnetnog polja koje prolaze kroz neku površinu, a označava se grčkim slovom Φ. Magnetski tok kroz zatvorenu površinu je uvjek jednak nuli, zbog činjenice da ne postoje magnetni monopoli.

Definicija

uredi

Magnetni tok kroz površinu S koja je koja se nalazi pod uglom   u odnosu na homogeno magnetno polje jednak je proizvodu iznosa magnetskog polja B, površine S i kosinusu ugla:

 

Ako je   vektor magnetnog polja, a   vektor okomit na površinu, jednak površini po veličini, tada je magnetni tok jednak njihovom skalarnom proizvodu

 

Kod nehomogenog magnetnog polja, element magnetnog toka je jednak skalarnom prouzvodu magnetnog polja i elementa površine:

 

iz čega slijedi da je u općenitom slučaju magnetni tok kroz neku površinu jednak:

 

Također pogledajte

uredi