Lutein

Lutein je ksantofil i jedan od 600 karotenoida koji se javljaju u prirodi. Lutein sintetiziraju samo biljke i, poput drugih ksantofila, u velikim količinama se može naći u zelenom povrću poput špinata i žute mrkve. Pored β-karotina je najrasprostranjeniji karotenoid.

Lutein
Luteine - Lutein.svg
Općenito
Hemijski spoj Lutein
Druga imena trans-lutein, ksantofil, E161b
Molekularna formula C40H56O2
CAS registarski broj 127-40-2
Kratki opis žuto-narandžasta supstanca
Osobine1
Molarna masa 568,88 g/mol
Agregatno stanje čvrsto
Tačka topljenja 190 °C[1]
Rastvorljivost rastvorljiv u mastima, nerastvorljiv u vodi
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Označava se E-brojem E161b i koji se koristi kao aditiv u hrani za njeno bojenje.

ReferenceUredi