Ležaj je mašinski element koji dozvoljava određeno relativno kretanje između dva dijela, najčešće rotaciju ili linearno pomjeranje pri čemu prenose opterećenje sa pokretnog na nepokretni dio uz smanjenje trenje između tih dijelova. Ležaji se mogu klasifikovati prema kretanjima koja dozvoljavaju, prema principu njihovog funkcionisanja, te prema pravcu primjenjene sile, koju oni primaju.

Primjer kugličnog ležaja

Vrste ležajeva uredi

Ležajevi kao mašinski elementi su danas zastupljeni u velikoj mjeri i čine nezaobilazne elemente različitih aplikacija. Postoje mnoge podjele ležajeva a glavna je ona koja ležajeve dijeli prema vrsti trenja koju prenose između dijelova u relativnom kretanju. Prema ovoj podjeli imamo:

Na osnovu vrste opterećenja koju prenose, ležajeve možemo podijeliti na:

Trenje u ležajevima uredi

Ležajevi sa malim trenjem često su bitni za efikasnost, kako bi se smanjilo habanje, te kako bi se dostigle velike brzine. U suštini, ležaj može smanjiti trenje pomoću svog posebnog oblika, materijala, ili pomoću fluida koji se nalazi između površina.

 • pomoću oblika, dobija prednost korištenjem sferičnih površina ili kotrljajnih tijela.
 • pomoću materijala, gdje se iskorištava priroda materijala od kojeg je izrađen ležaj. (Na primjer, korištenje plastike za ležaje koji imaju mali koeficijent trenja.)
 • pomoću fluida, iskorištava se niska viskoznost sloja fluida, kao što je lubrikant ili kao potišteni medij koji priječava da se dva čvrsta dijela dodiruju.
 • pomoću polja, iskorištava elekomagnetna polja, kao što je magnetno polje, kako bi se priječilo dodirivanja dva čvrsta dijela.

Navedene varijacije se mogu kombinovati čak u istom ležaju. Primjer ovoga je kada se od plastike izradi kavez ležaja, koji odvaja valjkiće/kuglice, koji smanjuju trenje pomoću svog oblika i kvaliteta završne obrade površine.

Principi funkcioniranja uredi

 
Animacija rada kugličnog ležaja. Unutrašnji prsten ležaja rotira dok je vanjski stacionaran

Postoji najmanje šest principa rada ležaja:

 • klizni ležaj-djeluje na principu trenja klizanja (Između dijelova u relativnom gibanju nalazi se samo tanki sloj ulja debljine od 2 do 50 mikrona.
 • valjni ležaj-djeluje na principu trenja valjanja (Između dijelova u relativnom gibanju nalaze se valjna tijela (kuglice,valjci,konusi,bačvice ili Iglice) promjera 2 do 50mm.
 • ležaj sa kotrljajućim tijelom, kao što su kugličasti ležaji
 • dijamantni ležaj
 • fluidni ležaj, kod kojeg se teret drži gasom ili tekućinom
 • magnetni ležaj, kod kojeg se teret drži magnetnim poljem
 • savojni ležaj

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi