Kuranije

Kuranije su religiozna grupa ljudi koji inače za sebe nikad ne koriste ovaj termin, ali se ovaj termin udomaćio kao oznaka ove grupacije. Oni sami sebe nazivaju isključivo muslimanima, a često ovaj temin prevode u svoje maternje jezike pa tako u engleskom sebe nazivaju submitters, odnosno na bosanskome pokorni. Ne postoje pouzdani podaci o njihovoj brojnosti. U SAD-u su organizirani u United Submitters International zajednicu koji je osnovao Rashad Khalifa. U Evropi su raštrkani, bez jasne krovne organizacije, mada se smatra da je jedan od glavnih njihovih predstavnika Veliki muftija od Marseja Soheib Bencheikh, koji pored kuranija uživa ugled i kod mozabita.

Kuran

VjerovanjeUredi

Vjeruju isključivo u Kur'an, te odbaciju bilo kakve druge religiozne izvore uključujući i hadise. Za njih je Kur'an potpun, detaljan i savršen. Sve što je potrebno za spasenje i život na ovom svijetu nalazi se u Kur'anu. Američke kuranije vjeruju i u kur'ansko čudo izraženo u broju 19, dok evropske kuranije uglavnom ne vjeruju u posebnost broja 19, te odbacuju poslanstvo Rashada Khalife. I jedni drugi drže da su ostali muslimani zalutali s pravog puta prihvaćajući hadise pored božje objave Kur'ana.

MolitvaUredi

Američki submitteri imaju pet dnevnih molitvi, dok u Evropi broj molitvi varira od tri do dvije dnevne molitve.

Vanjski linkoviUredi

Kur'anska radionicaUredi

SubmittersUredi

United Submitters Nation

MuslimaniUredi

ResursiUredi

  • R. Khalifa, Quran: Visual Presentation of the Miracle, Islamic Productions International, 1982. ISBN 0-934894-30-2