Kuršumdži Mehmed-paša

Kuršumdži Mehmed-paša, ili kako neki pišu Turundži, bio je ćehaja kod Silahdar Mustafa-paše Sarajlije. 1637. godine postao je vezir i namjesnik Halepa i Sirije. Kasnije je pašovao u Vanu, a 1640. godine ga nalazimo kao namjesnika u Bosni. Dok je bio beglerbeg Bosne, dao je sagraditi česme u nekoliko mahala grada Sarajeva i u njih je doveo vodu sa izvora Javornik. Kasnije, 1644. godine imenovan je namjesnikom Rumelije, u kojem je svojstvu i umro.

ReferenceUredi

  • Bišćević Vedad, "Bosanski namjesnici Osmanskog doba (1463-1878)" Sarajevo, 2006.