Kult ili sekta označava marginalnu grupu sa radikalno drugačijim shvaćanjem svijeta i načinom života od norme koja postoji u ostatku društva. Sekta kao riječ, se obično povezuje sa različitim vjerskim grupama ali se ponekad koristi i kao oznaka za političke grupacije.

U svakodnevnom govoru kult ima pogrdan odaziv i koristi se prvenstveno za omalovažavanje tuđih shvaćanja ili načina života. U stručnom govoru riječ nema negativan naboj i koristi se isključivo za grupe koje ispunjavaju gore navedene zahtjeve. Zbog ovoga neki smatraju da se prve kršćanske grupe u Palestini mogu smatrati kultovima zbog shvaćanja koje su odudarala od norme koja je postojala u ostatku društva. Na isti način se grupe muslimana za vrijeme progona poslanika Muhameda u Medini mogu smatrati sektama.

Historija uredi

Klasifikacija riječi uredi

Kultovi uredi

Smatra se da se sljedeće grupe mogu okarakterizirati kao sekte prema gore navedenoj klasifikaciji.

Kultovi u Bosni i Hercegovini uredi