Kuhanje je vrsta termičke obrade namirnica pri čemu se toplota na namirnice prenosi preko vode ili druge tečnosti. Namirnica je uronjena u tečnost. Razlika između blanširanja i kuhanja je u dužini izlaganja namirnica toploti. Kuhanjem dio hranjivih materija iz namirnica prelazi u tečnost u kojoj se namirnice kuhaju, pa time tečnost dobija ukus od namirnica koje su upotrebljene.