Kubični kristalni sistem

Kubični (ili izometrični) sistem je kristalni sistem čija je jedinična ćelija kocka.

Jedinične ćelije

uredi

Jednostavna kubična ćelija sadrži jednu tačku na svakom uglu ćelije. Prostorno centrirana sadrži jednu tačku unutar kocke sa prethodnih 8 na uglovima. Plošno/površinski centrirana ima tačke na stranama kocke, gdje svaka ćelija daje pola doprinosa, što znači da ima ukupno 4 atoma po jediničnoj ćeliji.

Također pogledajte

uredi