Ova osoba je državljanin Hrvatske.
Ova osoba je muškarac.
Ova osoba sluša rok-muziku.
Ova osoba je riba u horoskopu.